Du kan legge inn din egen logo på fakturaene du sender fra Fiken.

Klikk på Foretak -> Foretaksinnstillinger:

Du kan nå legge inn din egen logo ved å klikke på det runde bilde-symbolet:

For å endre en logo du allerede har lastet opp, gå til Foretak -> Foretaksinnstillinger, og klikk på logoen:

Du kan nå fjerne eksisterende, eller laste opp en ny logo: