Fiken henter automatisk informasjon (fra Brønnøysundregisteret) om du er mva-pliktig eller ikke, men du kan også overstyre dette i menyvalget Foretak -> Foretaksinnstillinger, ved å klikke på "Endre foretaksdetaljer":

 I feltet "Mva-pliktig" velger du om du er mva-pliktig årlig, annenhver måned, hver måned eller ikke i det hele tatt. Velg også hvilken Mva-meldingskategori du tilhører: 

Selve prosessen rundt mva-registrering (og hvordan man skal gjøre det i Fiken før/etter denne) er beskrevet i artikkelen: Registrere foretaket i mva-registeret..