Kunder og leverandører kan legges inn i Fiken via kundeimport eller direkte i kjøp/salg, men kan også legges inn manuelt på følgende måte: 

Oversikt -> Kunder eller Leverandører 

Kunder og leverandører legges inn gjennom menyvalget Oversikt -> Kunde eller Oversikt -> Leverandør. Knappen Opprett ny kunde/leverandør åpner panelet der navn og kontaktinformasjon legges inn.

Kunder og leverandører kan også legges inn ved registrering av kjøp og salg eller importeres fra andre systemer gjennom menyvalget Foretak -> Kundeimport eller Foretak -> Leverandørimport.

  1. Når ny kunde eller leverandør skal legges inn kan det øverste tekstfeltet brukes for søk etter kontakten i Brønnøysundregisteret. Ved å skrive hele eller deler av foretaksnavn eller organisasjonsnummer vil det vises en liste med forslag. Etter valg av foretak legges data fra Brønnøysundregisteret automatisk inn i de ulike tekstfeltene. Kunde- og leverandørdata kan også legges inn ved å skrive direkte i feltene.
  2. En kontakt må enten være kunde, leverandør eller begge deler.
  3. Etter å ha lagret ved å trykke på den grønne knappen vil den nye kontaktens side bli åpnet i Fiken.

    På kontaktens side ligger det en oversikt over kjøp eller salg, kontaktpersoner og lignende som du kan endre eller opprette nye.