Kunder og leverandører kan legges inn i Fiken via kundeimport eller direkte i kjøp/salg, men kan også legges inn manuelt på følgende måte: 

  1. Oversikt -> Kunder eller Leverandører 

Mer informasjon

blob1476432305694.png

Kunder og leverandører legges inn gjennom menyvalget Oversikt -> Kunde eller Oversikt -> Leverandør. Knappen Opprett ny kunde/leverandør åpner panelet der navn og kontaktinformasjon legges inn.

Kunder og leverandører kan også legges inn ved registrering av kjøp og salg eller importeres fra andre systemer gjennom menyvalget Foretak -> Kundeimport.

  1. Når ny kunde eller leverandør skal legges inn kan det øverste tekstfeltet brukes for søk etter kontakten i Brønnøysundregisteret. Ved å skrive hele eller deler av foretaksnavn eller organisasjonsnummer vil det vises en liste med forslag. Etter valg av foretak legges data fra Brønnøysundregisteret automatisk inn i de ulike tekstfeltene. Kunde- og leverandørdata kan også legges inn ved å skrive direkte i feltene.
  2. En kontakt må enten være kunde, leverandør eller begge deler.
  3. Etter å ha lagret ved å trykke på den grønne knappen vil den nye kontaktens side bli åpnet i Fiken.

  4. På kontaktens side ligger det en oversikt over kjøp eller salg.
  5. Gjennom fanerekken kan de lagrede dataene endres eller nye legges til. På kontaktens side kan det legges til en eller flere kontaktpersoner eller lastes opp ulike dokumenter som f.eks kontrakter eller brev.