Hvis du har solgt eller skal selge noe til en kunde, må du lage en faktura. Dette gjør du ved å klikke på "Jeg har solgt noe" eller velge Salg -> Ny faktura

Her kan du se en kort film om hvordan du oppretter en faktura, og lenger ned i artikkelen kan du lese mer om detaljene hvis du ønsker det. Vi har også skrevet et blogginnlegg som går gjennom fakturering og de mulighetene du har i Fiken.

Husk at når du har fått betalt for fakturaen din, må du også registrere denne betalingen i Fiken. Du kan lese mer om hvordan du kan få dette til å skje automatisk ved å aktivere KID her: KID: OCR-avtale og faktura med KID-nummer. For å lese mer om hvordan du følger opp en faktura, kan du lese her: Faktura - Oversikt og oppfølging.

Innstillinger for faktura

Her velger du fakturadato, hvor lenge det skal være til forfall og hvilket kontonummer pengene skal inn på. Du kan også legge inn en tekst eller beskjed til kunden i "Kommentar"-feltet.

Kunde

Du velger hvem fakturaen skal til, enten ved å søke i egne kontakter og/eller Brønnøysundregisterret, eller ved å opprette en ny kontakt. Feltene "Vår referanse" og "Deres referanse" bruker du bare ved behov:

Fakturalinjer

Velg et produkt fra listen, eller opprett et nytt produkt.

Du kan så endre pris, antall eller rabatt. Basert på hva du la inn da du opprettet produktet, beregner Fiken riktig mva automatisk.

Hvis du ønsker å ha flere produkter (eller fakturalinjer) på samme faktura, klikker du på "Ny produkt-linje", eller "Ny fritekst-linje" for å legge til en fakturalinje som ikke er tilknyttet et spesifikt produkt.

Om du ønsker å legge til vedlegg på fakturaen du skal sende, kan du velge "Legg til vedlegg".

Forhåndsvisning av faktura

Klikk eventuelt på "Forhåndsvisning" for å se hvordan fakturaen blir før du oppretter den.

I forhåndsvisningsvinduet kan du laste ned pdf av fakturaen, legge til en logo, angi om det skal være girodel nederst og eventuelt skifte språk til engelsk:

Trykk til slutt "Lagre utkast" (for å beholde utkastet, men ikke opprette fakturaen enda), "Slett utkast" (for å slette utkastet) eller "Opprett faktura" for å lage fakturaen:

Fakturanummer

Første gang du fakturerer fra Fiken blir du spurt om hvilket fakturanummer du vil starte med. Hvis dette er første gang du skal sende ut fakturaer, spiller det ingen rolle hva du velger, men hvis du tidligere har brukt en annen fakturaløsning, bør du fortsette denne nummerserien. 

Sende faktura

Velg hvilken e-postadresse fakturaen skal sendes til. Du har muligheten til å endre kontaktpersonen som ligger inne, eller opprette en ny kontaktperson:

  • Vedlegg: Hvis du vil knytte et vedlegg til fakturaen dersom du ikke gjorde det på selve fakturaen, kan du gjøre det ved å trykke "Nytt vedlegg":
  • Lesebekreftelse: Her angir du om fakturaen skal være en link i e-posten som kunden klikker på (du kan da følge med på om e-posten har blitt lest), eller om fakturaen skal legges ved e-posten som et vedlegg (men da får du ikke lesebekreftelse).
  • Beskjed: Eventuell beskjed som skal være med i e-posten. Klikk på knappene for å legge inn en standardbeskjed som alltid skal legges ved for denne kunden, eller en standardbeskjed om skal gjelde for alle kunder.
  • Forhåndsvisning: Klikk på denne for å sende en test-epost til en e-postadresse du legger inn, for å se hvordan e-posten og fakturaen vil se ut.

Trykk til slutt på "Send epost" for å sende fakturaen.

Oversiktsbilde for faktura

I det neste bildet vil du se en oversikt over status for denne fakturaen, og e-posten som er sendt. Herfra kan du sende fakturaen på nytt, purre, sende fakturaen til inkasso med mer. Du kan lese mer om dette i en egen artikkel: Oversikt og oppfølging av en faktura.

Mer informasjon