Her er en forklaring på hvordan du regnskapsfører andre type salg eller inntekter i Fiken. For beskrivelse av hvordan du sender en vanlig faktura, se her: Faktura // Salg.

Legg inn andre typer inntekter under Salg -> Registrer annet salg. Et eksempel på en inntekt som skal registreres her er tilskudd/stipend eller salg som er gjort fra andre systemer.

Mer informasjon: