Når du har opprettet en faktura finner du den igjen under Salg -> Faktura-/salgsoversikt.

Ved å klikke på den lille pila til høyre får du forskjellige valg for denne fakturaen. Disse valgene er også tilgjengelige om du klikker deg inn på selve fakturaen.

Alternativene som vises er basert på lover og regler. For eksempel vil det ikke være mulig å sende purring før forfall, legge på gebyr før 14 dager etter forfall eller starte inkassoprosessen før 17 dager etter forfall.

Hvis du klikker på en av fakturaene i oversikten vil du få flere valg for ting du kan gjøre med denne fakturaen, som å endre forfallsdato, tapsføre, legge til flere bilag, sende fakturaen på nytt etc.
Prosessen for oppfølging av fakturaer mot privatpersoner er som følger:
  • Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7-14 dager fra faktura til forfall om ikke annet er avtalt.
  • Det kan sendes påminnelse umiddelbart etter forfall.
  • Det kan sendes purring, med purregebyr (for tiden maks 70 kr), først 14 dager etter forfall.
  • I stedet for purring, eller etter forfallsdato på purringen, kan kravet sendes til Svea for inkassobehandling.
  • Svea sender da først ut et inkassovarsel (lite gebyr) på papir med 14 dager forfall.
  • Så sender Svea ut inkassosak (stort gebyr) på papir med 14 dager forfall.

Mer informasjon

Se her for ytterligere informasjon om det forskjellige måtene du kan følge opp en faktura på