Når du logger deg inn i Fiken første gang får du automatisk valg om å registrere et nytt foretak. Hvis du allerede har opprettet et foretak i Fiken, kan du opprette nye foretak under menyvalget Foretak->Opprett nytt foretak.

Du har her to valg:

  1. Til venstre kan du registrere et reellt foretak. Bruk dette for å begynne å føre reelle kjøp og salg som danner grunnlag for et regnskap som skal leveres til Altinn. Du kan her sende ut reelle fakturaer til kundene dine. Du kan velge dette selv om du er i demo-perioden. Hvis du senere bestemmer deg for å bli kunde i Fiken, kan du velge å fortsette med alt du har registrert i demoperioden. 
  2. Til høyre kan du registrere et testforetak. Data her kan ikke brukes til senere innlevering til Altinn. Fakturaene du oppretter og eventuelt sender ut her, er kun fiktive. Denne typen foretak bruker du derfor kun for å teste ut programmet. Hvis du senere bestemmer deg for å bli kunde i Fiken kan du beholde testforetaket. Testforetak er alltid gratis.

Mer informasjon