Du kan importere produkter/varer fra en Excel/csv-fil gjennom menyvalget Foretak -> Produktimport. Vi støtter automatisk filer fra Tripletex (NB! Velg .csv-formatet når du laster ned produktlisten) og Conta faktura. For andre løsninger finnes det en beskrivelse i skjermbildet i Fiken i forhold til hvilke kolonner og overskrifter Fiken forventer i filen:

Det ligger også en egen mal du kan bruke nederst i denne hjelpeartikkelen.

Hvis du importerer filen flere ganger vil Fiken oppdatere eventuelle varer med likt varenummer. På den måten kan du derfor importere en prisoppdatering eller oppdatering av lagerstatus ved jevne mellomrom.

Det er også mulig å importere fra produkter fra et annet foretak i Fiken. Gå da først på Foretak->Eksport av regnskap i det andre foretaket i Fiken. Last så ned Kontakter, produkter og regnskap for 2018. Denne filen kan lastes opp under Foretak->Import av produkter.

Du finner alle produktene dine under Oversikt->Produkter.

Mer informasjon