Du kan importere produkter/varer fra en Excel/csv-fil gjennom menyvalget Foretak -> Produktimport. Vi støtter automatisk filer fra Tripletex (NB! Velg .csv-formatet når du laster ned produktlisten) og Conta faktura.

For andre løsninger kan du legge produktene dine inn i en excel-fil (det ligger en egen mal du kan bruke nederst i denne hjelpeartikkelen), som må inneholde følgende overskrifter:

  • Navn: Navn på produktet.
  • Beløp eks mva: Hva produktet selges for.
  • Mvakode: Legg inn HØY, MIDDELS, LAV, INGEN eller FRITATT. Hvis du ikke legger inn noe her, blir mva HØY (25%).
  • Konto: Hvilken inntektskonto produktet skal føres mot.
  • Antall: Antall du har av produktet.
  • Varenummer: Eventuelt varenummer. 
  • Notat: Eventuelt notat (fritekst).

Når du legger inn produktene dine (et produkt pr linje), må det være innhold i kolonnen Navn, de andre kolonnene er valgfrie.

Vi anbefaler å ikke importere mer enn 1.000 produkter av gangen, da dette kan ta litt lang tid.

Under "Innstillinger" kan du angi om pris eller beskrivelse skal oppdateres dersom du importerer samme produktliste flere ganger.

Det er også mulig å importere fra produkter fra et annet foretak i Fiken. Gå da først på Foretak -> Eksport av regnskap i det andre foretaket i Fiken. Last så ned Kontakter, produkter og regnskap for 20xx. Denne filen kan lastes opp under Foretak -> Import av produkter.

Du finner alle produktene dine under Oversikt -> Produkter.

Mer informasjon