Du kan registrere kundene dine under Oversikt->Kunder eller fortløpende når du oppretter en ny faktura. Har du mange kunder kan det lønne seg å importere disse i en liste. 

Automatisk import

Gå på Foretak->Kundeimport og last opp filen din her.

Fiken støtter formatet fra Fiken, Visma eAccounting, SendRegning, Dokus og Conta faktura. Last opp filen fra en av disse løsningene. Kundene blir nå umiddelbart tilgjengelige i Fiken.

Tilpasse excel-fil for andre systemer

For andre løsninger enn de vi støtter automatisk må du formatere Excel-filen som er vedlagt, slik at den inneholder følgende kolonner (de som er valgfrie kan sløyfes):

Overskrift
Obligatorisk 
Kommentar
Navn
 
 
Orgnr
X
Organisasjonsnr på kunden; blank om det er feks en privatperson.
Adresse
X

Adresse2
 

Postnr
X

Poststed

Blir automatisk lagt inn fra Postens database om det mangler.
Land
X

E-post
X

Telefon
X

Medlemsnummer


Importen tar alle radene nedover til det kommer en blank rad, eller det ikke er flere rader igjen i regnearket. Land blir satt til Norge hvis blank. Kontakten antas å være privatperson hvis organisasjonsnummer er blankt. 

Vi anbefaler å gjøre en kundeimport på et testforetak først for å se at det blir riktig. Vedlagt ligger en mal som kan brukes for utfylling. Kolonner med fet overskrift er ikke obligatoriske å fylle ut. 

Mer informasjon