Du kan registrere kundene dine under Oversikt -> Kunder eller fortløpende når du oppretter en ny faktura. Har du mange kunder kan det lønne seg å importere disse i en liste. 

Automatisk import

Gå på Foretak -> Kundeimport og last opp filen din her.

Fiken støtter formatet fra Fiken, Visma eAccounting, SendRegning, Dokus og Conta faktura. Last opp filen fra en av disse løsningene. Kundene blir nå umiddelbart tilgjengelige i Fiken.

Tilpasse excel-fil for andre systemer

For andre løsninger enn de vi støtter automatisk må du formatere Excel-filen som er vedlagt, slik at den inneholder følgende kolonner (for hver kunde du legger inn er navn er det eneste feltet som er påkrevd, de andre er valgfrie å fylle ut.

Overskrift
Kommentar
Navn
Påkrevd
Orgnr
Organisasjonsnr på kunden; blank om det er feks en privatperson.
Adresse

Adresse2

Postnr

Poststed
Blir automatisk lagt inn fra Postens database om det mangler.
Land

E-post

Telefon

Medlemsnummer

GruppeFlere grupper kan legges inn, separert med komma.

Importen tar alle radene nedover til det kommer en blank rad, eller det ikke er flere rader igjen i regnearket. Land blir satt til Norge hvis blank. Kontakten antas å være privatperson hvis organisasjonsnummer er blankt. 

Vi anbefaler å gjøre en kundeimport på et testforetak først for å se at det blir riktig. Vedlagt ligger en mal som kan brukes for utfylling. Kolonner med fet overskrift er obligatoriske å fylle ut. 

Mer informasjon