API'et vi tilbyr i Fiken er primært laget for å kunne opprette vanlige fakturaer og gjøre frie posteringer. Det er i tillegg en søketjeneste som gjør det mulig å hente ut informasjon fra foretaket, som for eksempel kunder og leverandører. 

Ved å opprette et testforetak kan du teste ut API'et gratis. Hvis du ønsker å bruke API'et for et reelt foretak, koster det 99 kroner pr måned.

Se her for detaljert dokumentasjon: https://api.fiken.no/