Du kan sende ut faktura med KID fra Fiken. En KID-avtale oppretter du på Annet -> OCR (KID-betalinger). Da vil fakturaen og innbetalingen fra kunden din bli regnskapsført automatisk. Denne funksjonen er en tilleggsmodul og koster 49 kr/mnd - i tillegg til avgiftene banken tar.

Har KID-avtale fra før

Dersom du har avtale fra før (for eksempel fra et annet faktura eller regnskapsprogram) må opplysninger om avtalen registreres i Fiken. Trykk på den lyseblå knappen "Registrer eksisterende avtale."

Merk at du må be banken din om å oppdatere Kundeenhets-ID på avtalen til 00180669 (som er Fikens ID) - dersom du ikke gjør dette vil Fiken ikke motta meldinger om innbetalinger. Kontakt banken din ved spørsmål rundt dette.

Nedenfor er en forklaring av de ulike innstillingene du skal fylle ut for å registrere eksisterende avtale. 

Bankkonto
Konto innbetalinger skal registreres på.
Modulus
Samme som da avtalen ble opprettet.
Antall siffer i KID
Samme som da avtalen ble opprettet.
Bokfør automatisk
Dersom denne er haket av vil Fiken automatisk bokføre innbetalinger. Dersom du ikke haker av for denne må du manuelt gjøre dette under Annet -> OCR (KID-Betalinger).
Grense øreavrunding
Dersom beløpet avviker mindre enn dette fra fakturabeløp settes faktura til oppgjort og differansen føres som øreavrunding ved automatisk bokføring.

Opprett KID-avtale med banken direkte fra Fiken

Ved automatisk opprettelse av ny OCR/KID-avtale klikker du gjennom veiviser på knappen "Opprett ny OCR-avtale med din bank via Fiken".

Hva gjelder antall siffer anbefaler vi 10. Velg minst ett siffer mer enn antall siffer i fakturanummer som sendes fra Fiken. Etter innsendelse av avtale fra Fiken vil du få beskjed fra banken når avtalen er ferdig behandlet. Du kan da aktivere avtalen under Annet -> OCR (KID-Betalinger). Når dette er gjort vil fakturaer sendes med KID-nummer og innbetalinger registreres automatisk. 

Opprett KID-avtale for banker som ikke støtter elektronisk avtale

Hvis du har en bank som ikke støtter automatisk opprettelse av avtale må det fylles inn et skjema som sendes til banken på papir eller epost. Dette skjemaet ligger delvis ferdigutfylt som et vedlegg nederst i denne artikkelen. Legg spesielt merke til følgende:

Felt
Forklaring
Oppdragskonto
Konto innbetalinger skal registreres på.
KIDoppysninger forts. "For OCR giro, egiro og Innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID alternativer"
Fyll ut en rad - vi anbefaler Mod 10 og 10 siffer (pass på at du har minst ett siffer mer enn antall siffer i fakturanummer som sendes fra Fiken).
Periodisering av konteringsdata
Her krysser du av for hvor ofte Fiken skal lese inn innbetalinger. Det vanligste er "Sluttoppgjør" (en gang/dag).
Kundeenhet-ID i Nets:
Fiken sin kundeenhetsid i Nets er: 00180669. Det er dette som gjør at filene med KID-informasjon kan mottas i Fiken.

Kontakt banken din hvis du har øvrige spørsmål knyttet til utfylling av dette skjemaet. Når du får beskjed fra banken om at avtalen er klar, registrerer du dette gjennom knappen "Registrere eksisterende avtale" som beskrevet under punktet "Avtale fra før". 

Mer informasjon