Mange lurer på om man virkelig kan føre regnskapet selv eller om det er bedre å bruke en regnskapsfører. Det er ingen lov som sier at du må ha regnskapsfører som fører regnskapet ditt for deg. Velger du å benytte en ekstern regnskapsfører, må du sørge for at du kjøper tjenesten fra en som er autorisert. For mange vil derfor spørsmålet om å føre regnskapet selv avhenge av økonomi, behov, tid og lyst. Fiken er laget for å gi deg frihet til å velge den arbeidsmåten som passer din virksomhet best. 

Føre regnskapet selv

Veldig mange av Fikens brukere velger å føre regnskapet selv. Dette passer for deg som har enkle behov, har litt kjennskap til regnskap, eller har tid og interesse for å sette deg inn i det som trengs.

Målet med Fiken er å gjøre det mulig å føre regnskapet selv også for de uten bakgrunn innen økonomi og regnskap. Vi fokuserer på kjøp og salg, dagligdagse uttrykk, og har gått vekk fra komplisert regnskapsterminologi. Vi fremhever også valgene som er aktuelle for de aller fleste små foretak, uten å overlesse med særtilfeller. Derfor fremstår skjermbildet enkelt og intuitivt.
Enkelt sagt blir din jobb hovedsakelig å legge inn kjøp og salg, mens Fiken automatisk genererer regnskapet med de nødvendige oppgavene. Du kan derfor sende næringsoppgaven og mva-oppgavene direkte fra Fiken til Altinn. På forsiden i regnskapet finnes det en oversikt over frister og oppgaver for ditt selskap med linker til aktuelle sider/funksjoner i Fiken.

Regnskapsfører som konsulent eller fast regnskapsfører

Hvis du ønsker mer permanent hjelp eller oppfølging fra en regnskapsfører, kan du selv kontakte en regnskapsfører du finner selv eller ta kontakt med et av regnskapsbyråene vi anbefaler. Dere setter da opp en rollefordeling slik du ønsker, for eksempel:

  • Føre selv, men spør regnskapsfører om det oppstår noe spesielt.

  • Føre selv, men be regnskapsfører se over med jevne mellomrom.

  • Føre selv, men la regnskapsfører ta årsavslutning.

  • Fakturere selv, men la regnskapsfører ta resten.

Listen over regnskapsførere vi anbefaler finner du på denne siden.

Vi hjelper deg uansett!

Uansett hva du velger skal vi hjelpe deg så mye vi har mulighet til. Vi gjør dette gjennom mange kanaler, og har også mange selvhjelpsløsninger som er veldig populære.

  • For nye brukere anbefaler vi vårt gratis og nettbaserte introduksjonskurs.

  • Vi har samlet svar på vanlige spørsmål på våre hjelpesider. Her finnes du også mange videoer.

  • Vi har gratis support på tekniske spørsmål over e-post (kontakt@fiken.no), Facebook og telefon for deg som er kunde hos Fiken.

  • Om du har ønsker om eller forslag til nye funksjoner i Fiken setter vi stor pris på om du vil bidra på Fikens roadmap.