Når du starter med Fiken kan du ha fakturaer som er utstedt tidligere i året og som må regnskapsføres i Fiken. Registrering av et salg/faktura som ikke er sendt som en faktura fra Fiken gjør du gjennom menyvalget Salg -> Registrer annet salg.

Legg deretter inn salget som vist i bildet under:

Detaljer: Velg kunde og last opp fakturaen/bilaget som dokumenterer salget under "Bilag". Salget skal registreres på den fakturadatoen som står på bilaget. 

Beløp: Legg inn dataene fra fakturaen/bilaget under "Beløp", som hva det var som ble solgt, hvilken inntektskonto det skal gå mot og hvilket beløp det var.

Betaling: Registrer betalingen for salget under "Betaling" på dato for betalingen.

Mer informasjon