Når du starter med Fiken kan du ha fakturaer som er utstedt tidligere i året og som må regnskapsføres i Fiken. Registrering av et salg/faktura som ikke er sendt som en faktura fra Fiken gjør du gjennom menyvalget Salg -> Registrer annet salg.

Legg deretter inn salget som vist i bildet under.

  1. Legg inn fakturaen/bilaget som dokumenterer salget under "Bilag".
  2. Legg inn dataene fra fakturaen/bilaget under "Beløp". Salget skal registreres på den fakturadatoen som står på bilaget. 
  3. Registrer betalingen for salget under "Betaling" på dato for betalingen. 

Mer informasjon