Hvis du har sendt ut fakturaer mens du ventet på å bli mva-registrert, må du etterfakturere mva. fra og med hele den fakturaen som gjorde at du passerte 50.000 kr. Du kan lese mer om prosessen rundt registrering i mva-registeret her: Registrere foretaket i mva-registeret.

Direkte etterfakturering

Fiken har en egen funksjon for å etterfakturere mva. på en faktura som vil vises når du har blitt ferdig mva. registrert hos Brønnøysund og endret innstillingen i Fiken. Dersom Fiken tror at denne fakturaen skal etterfaktureres så viser vi en egen knapp for å etterfakturere mva. Dersom Fiken ikke viser en slik knapp så kan du velge Manuell etterfakturering som forklart under i denne artikkelen. Merk at selv om Fiken ikke viser en slik knapp så kan det være grunner til at du likevel skal etterfakturere mva. 

For å gjøre en direkte etterfakturering så går du til Salg->Fakturasalgsoversikt og klikker på den aktuelle fakturaen du vil etterfakturere.


Fiken vil da automatisk generere et utkast for å etterfakturere mva. Fakturaen har da en linje uten mva som står i minus og en linje med mva som står i pluss. Samlet sett skal da summen bli null (men med selve momsen i parantes). Du kan da opprette og sende denne fakturaen til kunden din.

Manuell etterfakturering

Du oppretter fakturaen som vanlig under Salg -> Ny faktura. Velg riktig kontonummer og kunde. Legg til fakturalinjen fra tidligere utsendt faktura ved å klikke på "Ny fritekst-linje" to ganger. Først legger du inn en linje med negativt antall, altså skriver et minustegn foran antall og setter Mva til "Utenfor". Legg så inn en linje med positivt antall og riktig mva-sats (som oftest 25%). På den måten vil kun utestående mva faktureres.

Mva-oppgaven

Siden du setter dagens dato på denne fakturaen, vil momsen komme på oppgaven som gjelder for den nåværende mva-perioden. Hvis originalfakturaen ble opprettet i en tidligere mva-periode, kan det bli et negativt beløp på post seks i mva-oppgaven. Dette er ikke feil og er helt vanlig ved etterfakturering av mva. Legg gjerne inn en kommentar til Skatteetaten, som "Negativ omsetning i post tre skyldes etterfakturering av mva, der omsetningen uten mva ble kreditert og tilsvarende omsetning med mva ble fakturert (og vises i post fire)".

Mer informasjon