Hovedregelen er at du skal etterfakturere mva på hele fakturaen som gjorde at du passerte 50.000 kr og ble mva. pliktig. Men du skal ikke etterfakturere noe av omsetningen som var før denne fakturaen. Dersom du feks solgte varer for 48.000 og så sendte en ny faktura på 6.000 kr, så har du passert grensen for 50.000 kr. De første 48.000 kr skal det uansett ikke etterfaktureres mva for. Men du må etterfakturere mva. på hele summen på 6.000 kr, og ikke kun den delen som tok deg over grensen. 


Dersom du så har sendt flere fakturaer uten mva. etter at du passerte 50.000 kr, men før mva. registreringen er godkjent, så må du også etterfakturere hele summen på disse fakturaene. Du kan lese mer om prosessen rundt registrering i mva-registeret her: Registrere foretaket i mva-registeret.


Men det finnes noen unntak i mer spesielle tilfeller. Følgende omsetning skal ikke etterfaktureres

  • Du selger en vare eller tjeneste fra Norge som sendes rett til utlandet (eller det selges i utlandet til utlandet).
  • Journalisme, elektriske kjøretøy og andre forhold som er definert som fritatt for mva.
  • Din egen kunst som du selger fra enkeltpersonforetaket ditt.
  • Helsetjenester, undervisning, finansielle tjenester, idrett og andre forhold som er definert som utenfor mva.
  • Tilskudd eller andre tildelinger du har fått fra det offentlige.


Direkte etterfakturering

Fiken har en egen funksjon for å etterfakturere mva. på en faktura som vil vises når du har blitt ferdig mva. registrert hos Brønnøysund og endret innstillingen i Fiken. Dersom Fiken tror at denne fakturaen skal etterfaktureres så viser vi en egen knapp for å etterfakturere mva. Dersom Fiken ikke viser en slik knapp så kan du velge Manuell etterfakturering som forklart under i denne artikkelen. Merk at selv om Fiken ikke viser en slik knapp så kan det være grunner til at du likevel skal etterfakturere mva. 

For å gjøre en direkte etterfakturering, gå til Salg -> Faktura/salgsoversikt og klikk deg inn på den aktuelle fakturaen du vil etterfakturere. Da finner du en egen knapp for å etterfakturere MVA:

Fiken vil automatisk generere et utkast for å etterfakturere mva. Fakturaen har en linje uten mva som står i minus og en linje med mva som står i pluss. Samlet sett skal da summen bli null (men med selve momsen i parentes). Du kan da opprette og sende denne fakturaen til kunden din.

Manuell etterfakturering

Du oppretter fakturaen som vanlig under Salg -> Ny fakturaVelg riktig kontonummer og kunde. Legg til fakturalinjen fra tidligere utsendt faktura ved å klikke på "Ny fritekst-linje". Gjør dette en gang til slik at du har to linjer: 

  • På første linje legger du inn beløpet ekskl. mva. og med negativt fortegn (skriv et minustegn foran antall og sjekk at mva er satt til "Utenfor"). Bruk f.eks. konto ''3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet’’ til dette.
  • På neste linje legger du inn det samme beløpet som linjen over og velger riktig mva-sats (som oftest 25%). 

På den måten vil kun utestående mva faktureres. 

Mva-oppgaven

Siden du setter dagens dato på denne fakturaen, vil momsen komme på oppgaven som gjelder for den nåværende mva-perioden. Hvis originalfakturaen ble opprettet i en tidligere mva-periode, kan det bli et negativt beløp på post seks i mva-oppgaven. Dette er ikke feil og er helt vanlig ved etterfakturering av mva. Legg gjerne inn en kommentar til Skatteetaten, som "Negativ omsetning i post tre skyldes etterfakturering av mva, der omsetningen uten mva ble kreditert og tilsvarende omsetning med mva ble fakturert (og vises i post fire)".

Mer informasjon