Det er to vanlige tilfeller der du kan motta en regning eller faktura på kun mva:

1. Import fra utlandet

Hvis foretaket ditt er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og du har fått tilsendt varer fra utlandet i ditt eget navn, registreres det ikke at du ikke skal faktureres for mva på importen. Du kan da få en faktura fra spedisjonsselskapet (f.eks. DHL eller UPS) på kun mva. Denne fører du på Kjøp -> Nytt kjøp, der du ikke velger kostnadskonto, men velger "Kun mva 25%"

Som oftest vil en faktura med en linje på kun mva også inkluderer andre utgifter som provisjoner og fortollinger. Da klikker du på "Del beløpet over flere kontoer" og legger de andre linjene inn som vanlig. Husk å sjekke om slike provisjoner er med eller uten mva på fakturaen. Dersom du har flere linjer på provisjon med samme mva. sats så kan disse slås sammen til en linje i regnskapsføringen. Kontroller alltid på slutten at det totale beløpet på fakturaen fra speditøren er identisk i Fiken som på den faktiske fakturaen. Vi viser her et typisk eksempel på en faktura fra UPS:

Hvis foretaket ditt ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret registrerer du mva-fakturaen på samme kostnadskonto som selve kjøpet av varer fra utlandet (f.eks. 4300), og ikke etter eksempelet ovenfor. Dette er fordi mva-beløpet regnes som en del av kostnaden ved varekjøpet.

2. Faktura fra Norge på kun mva

Registrer fakturaen som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp. I eksempelet under har forsikringsselskapet sendt en faktura på 1000 kr med kun mva. Legg inn grunnlaget for dette beløpet (4000 kr) først som en positiv linje med 25% mva, så som en negativ linje med 0% mva, slik at du kun sitter igjen med selve momsen på 1000 kr:

Mer informasjon