Vi anbefaler alle enkeltpersonforetak å opprette en egen bankkonto som kun brukes til foretaket og som hovedregel ikke å betale utgifter privat. Men noen ganger kan det skje at du må betale en utgift som er knyttet til selskapet fra et privat visakort, bankkonto eller egne personlige kontanter. I alle disse tilfellene må du markere betalingen som "Betalt privat".

1. Registrer kjøpet på vanlig måte under Kjøp -> Nytt kjøp

Du oppretter leverandøren og fyller ut all informasjon slik du vanligvis gjør ved kjøp. Les mer her om du er usikker på hvordan du registrere et kjøp.

2. Registrer betaling

Under Betalt fra velger du "Betalt privat / personlig utlegg":

Mer informasjon

  • Personlig utlegg skiller seg fra personlig uttak:
    • Personlig utlegg er som vist i artikkelen her når du privat betaler noe for foretaket.
    • Personlig uttak: Når du tar penger ut fra driftskontoen til deg privat.
  • Ansattutlegg: Dersom du har AS eller NUF kan du se her for hvordan man fører ansattutlegg.
  • Utlegg av eier i AS: Hvordan man fører utlegg en eier i et AS har hatt.