I et enkeltpersonforetak kan man fritt ta penger ut fra firmakontoen, for eksempel som "lønn" til seg selv, uten at dette forårsaker skatt.

Det er nemlig overskuddet fra ditt enkeltpersonforetak som danner grunnlag for hvor mye skatt det skal beregnes.

Uttakene må registreres i Fiken på Annet -> Personlig uttak. Registrer dato, det beløpet du tar ut av selskapet, hvilken bankkonto du tok ut pengene fra (Motkonto), og trykk "Opprett postering":