Hvis du har ansatte kan du bruke lønnsmodulen for å registrere tilbakebetaling av utgifter den ansatte har lagt ut for. Hvis du har et enkeltpersonforetak og legger ut for foretaket bruker du i stedet personlig utlegg som beskrevet her: Private betalinger i enkeltpersonforetak

Først registrerer du kjøpet på vanlig måte under Kjøp -> Nytt kjøp. Under "Betaling"" velger du den ansatte som har lagt ut for utgiften:

Tilbakebetaling av utlegget kommer så automatisk med på neste lønnsutbetaling, men dette kan du om ønskelig velge bort.

Ved beregningen av hvor mye det skal betales i lønn til den ansatte blir utlegg da lagt til, og betales så ut sammen med den vanlige lønnen.