Hvis du har ansatte kan du bruke lønnsmodulen for å registrere tilbakebetaling av utgifter den ansatte har lagt ut for. Hvis du har et enkeltpersonforetak og legger ut for foretaket bruker du i stedet personlig utlegg som beskrevet her: Private betalinger i enkeltpersonforetak

Først registrerer du kjøpet på vanlig måte under Kjøp -> Nytt kjøp. Under "Betaling"" velger du den ansatte som har lagt ut for utgiften:

Tilbakebetaling av utlegget kommer så automatisk med på neste lønnsutbetaling, men dette kan du om ønskelig velge bort.

Ved beregningen av hvor mye det skal betales i lønn til den ansatte blir utlegg da lagt til, og betales så ut sammen med den vanlige lønnen.

Vanlige spørsmål

Hva gjør jeg dersom den ansatte har brukt firmakortet til noe privat?

Dersom en ansatt betaler feks 500 kr privat for noe som er relevant for foretaket så registreres dette som et kjøp på 500 kr og "Betalt av ansatt". Foretaket skylder da den ansatte 500 kr og Fiken vil automatisk på neste lønning foreslå å betale ut 500 kr mer i lønn. Dersom den ansatte derimot bruker firmakortet til noe rent privat, eller foretaket har betalt for noe rent privat for en ansatte, så må dette føres under Annet->Fri postering 500 kr Debet 2930:1000X Den ansatte Kredit 1920. Den ansatte skylder da foretaket 500 kr og Fiken vil automatisk på neste lønning foreslå å trekke 500 kr i lønnen til den ansatte.