Basert på alle kjøp og salg du registrerer vil Fiken automatisk generere en mva-oppgave under Oversikt -> MVA. Her kan du sende denne inn til Altinn, få betalingsinformasjon og registrere betaling. Ved oppstarten i Fiken kan det være noen ekstra forhold du må ta hensyn til.

Hvordan legge inn skyldig mva (eller mva til gode) i den inngående balansen

Hvis du var mva-registrert i fjor så skal det føres noe her. Du skyldte enten mva. til Skatteetaten eller så hadde du mva til gode. Det skal ikke føres beløp mot andre mva-kontoer enn 2740. 

Dersom rapporten du har fra det gamle systemet inneholder andre mva-koder så har du fått feil rapport. 

Du må da få en ny rapport som kun har sum på en mva-konto. Den inngående balansen må også inkludere de andre linjene du har i den utgående rapporten. Les gjerne mer her.

Hvordan registrere betaling av en mva-oppgave som er fra en periode før du begynte i Fiken 

Betaling av mva-meldinger for perioder før start av regnskap i Fiken (for eksempel forrige regnskapsår, men fortsatt skyldig) registrerer du under Annet -> Fri postering som vist under. Hvis du fikk penger utbetalt fra Skatteetaten bytter du side, slik at 1920 kommer på venstresiden og 2740 på høyresiden.

Hvordan opprette en mva-oppgave i Fiken som du allerede har levert

Hvis du f.eks starter opp i Fiken i midten av året og har levert inn mva-oppgavene direkte på Altinn tidligere i året, må du allikevel registrere oppgavene i Fiken. Det er da to scenarioer.

  1. Hvis oppgaven som vises under Oversikt -> MVA i Fiken er identisk med den du tidligere har levert, kan du opprette oppgaven i Fiken, velge manuell innsending og registrere betalingen. Det blir da ikke sendt noe til Altinn. 
  2. Hvis mva-oppgaven i Fiken viser et annet beløp å betale/til gode enn det som er levert inn tidligere manuelt har du to alternativer.

    • Send oppgaven på nytt fra Fiken og velg at den skal erstatte tidligere oppgaver.

    • Gjør nødvendige korreksjoner i regnskapet i Fiken slik at det stemmer med det som tidligere er sendt inn.

Mer informasjon