Denne artikkelen viser hvordan du forholder deg til gjeld og fordringer som du hadde ved overgangen til Fiken, samt hvordan du registrerer senere betalingen av dette. Feks. at du har oppstartsdato i Fiken 01.01.2019 men har en faktura fra 2018 som blir betalt i 2019.

Det er viktig å legge merke til at hvis du skal levere 2019 i fra Fiken, men ikke skal levere 2018 fra Fiken, så må oppstartsdato i Fiken setter til 01.01.2019.

Gammelt salg

Du har opprettet en faktura i 2018 fra et gammelt system. Denne fakturaen var ikke betalt per 31.12.2018.

 1. Først oppretter du kunden din eller importerer en kundeliste.
 2. Beløpet du hadde tilgode fra 2018 legger du inn som en linje mot konto 1500:1000X i den inngående balansen. Dersom den inngående balansen ikke er klar enda, kan du gjøre dette senere.
 3. Innbetalingen i 2019 registrerer du under Annet->Fri postering

Gammelt kjøp

Du har registrert en utgift i 2018 i et gammelt system mot en leverandør. Denne fakturaen var ikke betalt per 31.12.2018.

 1. Først oppretter du leverandøren din eller importerer en leverandørliste.
 2. Beløpet du skyldte fra 2018 legger du inn som en linje mot konto 2400:1000X i den inngående balansen. Dersom den inngående balansen ikke er klar enda, kan du gjøre dette senere.
 3. Betalingen i 2019 registrerer du under Annet->Fri postering

Gammel moms

Du skyldte mva for november/desember 2018 som du betalte i februar 2019.

 1. Beløpet du skyldte fra 2018 legger du inn som en linje mot konto 2740 i den inngående balansen. Dersom den inngående balansen ikke er klar enda, kan du gjøre dette senere.
 2. Betaling i 2019 registrerer du under Annet->Fri postering som vist under. Hvis du fikk penger utbetalt fra Skatteetaten setter du minus foran beløpet.

Gammel arbeidsgiveravgift

Du skyldte arbeidsgiveravgift for lønninger i november/desember 2018 som du betalte i februar 2019.

 1. Beløpet du skyldte fra 2018 legger du inn som en linje mot konto 2771 i den inngående balansen. Dersom den inngående balansen ikke er klar enda, kan du gjøre dette senere.
 2. Betaling i 2019 registrerer du under Annet->Fri postering som vist under.

Gammelt forskuddstrekk

Du skyldte forskuddstrekk på den ansatte for lønninger i november/desember 2018 som du betalte i februar 2019.

 1. Beløpet du skyldte fra 2018 legger du inn som en linje mot konto 2600 i den inngående balansen. Dersom den inngående balansen ikke er klar enda, kan du gjøre dette senere.
 2. Betaling i 2019 registrerer du under Annet->Fri postering som vist under.