Hvis du har registrert en regning i et tidligere system/regnskap, mens selve betalingen skal gjøres i regnskapet i Fiken (for eksempel i forrige regnskapsår, men fortsatt ikke betalt) må dette registreres som en fri postering. Dette skyldes at selve utgiften ikke skal inn i regnskapet til Fiken, kun "sletting av gjeld" til aktuell leverandør. 

Du må da først opprette leverandøren under Oversikt -> Leverandører. 

Så oppretter du en fri postering med debet på aktuell leverandørreskontro og kredit på bankkonto:

I forbindelse med dette er det viktig å den inngående balansen riktig (slik at det er registrert at du skylder aktuell leverandør fra tidligere regnskap(program) – dette trenger imidlertid ikke gjøres samtidig som du gjør steget over. Merk at øvrige poster på inngående balanse som bankkonti osv også må settes før inngående balanse opprettes.

Mer informasjon