Når en kunde har betalt for mye på en faktura må du registrere dette i to omganger. 

Gå til Salg -> Faktura-/salgsoversikt, klikk på det aktuelle salget og velg "Registrer innbetaling":

Huk vekk "Dekker hele beløpet" og registrer det kunden faktisk har betalt:

Hvis du senere betaler tilbake det for mye innbetalte beløpet til kunden din, velger du igjen "Registrer innbetaling" og legger inn beløpet inn med minusfortegn (Fiken vil automatisk foreslå restbeløpet med minusfortegn):

Hvis kunden din ikke ønsker å få disse pengene tilbake, så må du først opprette et nytt salg (Salg -> Registrer annet salg) på beløpet du  har fått for mye. Så må du klikke deg inn på både dette salget og det opprinnelige salget fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt og sette de som "Oppgjort uten betaling":