Når en kunde har betalt for mye på en faktura må du registrere dette i to omganger. 

  1. Salg -> Faktura-/salgsoversikt
    Finn her det aktuelle salget og velg "Registrer ny innbetaling" 
  2. Huk vekk "Dekker hele beløpet" og registrer det kunden faktisk har betalt. 

Finn først det aktuelle salget i salgsoversikten og velg Registrer ny innbetaling.

Marker så vekk for Dekker hele beløpet, og sett inn den summen som kunden faktisk betalte inn.

Dersom du senere betaler tilbake det for mye innbetalte beløpet til kunden din, velger du registrer ny innbetaling og setter beløpet inn med minus foran. Fiken vil automatisk foreslå restbeløpet med minus foran.


Dersom kunden din ikke ønsker å få disse pengene tilbake, så må du opprette et nytt salg på det beløpet du har fått for mye og sette både dette nye salget og det originale salget som "Oppgjort uten betaling".