Hvis kunden har delvis betalt en faktura registreres dette på følgende måte

1. Klikk deg inn på fakturaen fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt. Klikk på "Registrer ny innbetaling".

2. Fjern avhukingen foran "Dekker hele beløpet" og skriv inn beløpet som faktisk er innbetalt i "Beløp":

Nå ligger gjenstående beløp på fakturaen og du kan registrere flere betalinger etter hvert som de kommer ved å trykke "Registrer ny innbetaling" igjen:

Mer informasjon