Hvis kunden har delvis betalt en faktura registreres dette på følgende måte

1. Åpne aktuell faktura og velg betaling. 

2. Kryss vekk «Dekker hele beløpet» og skriv inn det som er innbetalt

Gjenstående beløp er da registrert på fakturaen og en kan gjøre registrere flere betalinger etter hvert som de kommer: