Hvis foretaket tar opp et lån fra noen andre eller betaler ned på et lån, så registrerer du dette i Fiken på Annet -> Fri postering.

Låneopptak

Gå på Annet->Fri postering. Vanligvis "Til" 1920 - Driftskonto og "Fra" 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner. Vi viser her et eksempel med lån tatt opp i en bank og betalt inn på driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er fra eiere eller ansatte må du bruke en annen konto. 

Nedbetaling

Nedbetaling av lån kan registreres på Annet -> fri postering. Det er viktig å skille mellom avdrag, gebyr og renter. Avdrag føres "Til" 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner, gebyr "Til" 7770 Bankgebyr og renter "Til" 8151 Rentekostnad banklån. Vi viser her et eksempel på nedbetaling av et banklån fra driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er fra eiere eller ansatte må du bruke en annen konto.

Mer informasjon

Se her for hvordan du kan legge inn andre typer gjeld og fordringer selskapet kan ha: