Hvis du har sendt en faktura som du ikke får pengene for, og dermed skal tapsføre, kan du gjøre som følger:

1. Gå til "salg" --> "faktura-/salgsoversikt"

2. Klikk inn på fakturaen du vil tapsføre.

3. Velg "Tapsfør salg", som vises på bildet under.

4. Velg så hvorfor du tapsfører fakturaen. En av kriteriene som listes opp på bildet under må være oppfylt for å kunne tapsføre en faktura.

5. Pass på at datoen er riktig, og tilføy gjerne mer informasjon om begrunnelsen til tapsføringen under kommentarfeltet.

6. Klikk "Tapsfør".