Dersom du ikke får betaling på en faktura du har sendt ut bør du sende påminnelser, purringer og eventuelt sende den til inkasso. Dersom du fortsatt ikke får betaling så har du to valg:

 1. Tapsføre fakturaen. Da vil dette fortsatt være et gyldig krav mot kunden din, men du anser det som så usannsynlig at du får pengene dine, at du fører det som en utgift (og redusert mva om fakturaen var med mva). Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kunden din har gått konkurs. 
 2. Opprett kreditnota. Dette medfører at du sletter kravet mot kunden. Kunden skylder deg ikke lenger penger, og du får redusert inntekten og eventuell mva som har vært på fakturaen. Les mer om kreditering her: Kreditnota / Slette og endre fakturaer.

Tapsføring

Du tapsfører en faktura på følgende måte:

 1. Gå til Salg -> Faktura-/salgsoversikt
 2. Klikk inn på fakturaen du vil tapsføre.
 3. Velg "Tapsfør salg", som vises på bildet under.

 4. Velg så hvorfor du tapsfører fakturaen. Et av kriteriene som listes opp på bildet under må være oppfylt for å kunne tapsføre en faktura.

 5. Pass på at datoen er riktig, du skal bruke datoen du faktisk tapsfører fakturaen - ikke fakturadato.
 6. Tilføy eventuelt mer informasjon om begrunnelsen til tapsføringen i kommentarfeltet.
 7. Klikk "Tapsfør".

Tapsføring av salg før oppstartsdato i Fiken

Hvis salget du vil tapsføre er fra før oppstartsdato i Fiken, må du føre tapsføringen under Annet -> Fri postering:

 • Dato: Datoen når det ble klart at du ikke fikk pengene (f.eks dagens dato)
 • Debet: 7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget
 • Kredit: 1500 Den aktuelle kunden.

Ekstern oppfølging av tapsført faktura

Dersom dette er et salg som er sendt til ekstern oppfølging fra Fiken så vil tapsføring av faktura ikke påvirke videre saksgang hos Svea. Når kunden betaler inkassokravet og du får utbetalingen fra Svea vil fakturaen inntektsføres igjen automatisk.

Angre tapsføring

Hvis du har tapsført en faktura ved en feil, kan du klikke deg inn på fakturaen igjen fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt og klikke på "Angre tapsføring".

Mer informasjon