Kontoplanen i Fiken er basert på NS 4102 (Norsk Standard Kontoplan). Den samme kontoplanen er utgangspunktet for offentlig innrapportering (som for eksempel Næringsoppgave) så det er en fordel å ligge så tett opptil den som mulig. Av og til kan det imidlertid være behov for å legge til nye kontoer, men dette bør gjøres med varsomhet. For å legge til en ny konto gå menyvalget Oversikt -> Kontoer.

Grunnen til at vi ikke anbefaler å opprette egne kontoer, med mindre du har god kontroll på hva og hvorfor du gjør det, er at du med egne kontoer selv må velge hvilke poster disse kontoene skal føres mot på skjemaene som skal inn til Altinn i forbindelse med innlevering av næringsoppgave og årsregnskap.

Merk at kontoer som er lagt til ikke kan slettes så fort du har gjort noen posteringer mot dem.