blob1476355108621.png

Kontoplanen i Fiken er basert på Norsk Standard Kontoplan og vi anbefaler å bruke bruke disse. Det er ikke mulig å bytte navn på kontoene i kontoplanen til Fiken. 


Kort forklart

Stort sett vil alle nødvendige kontoer eksistere i Fiken allerede, men ved særskilte behov kan det legges til en ny konto via menyvalget Oversikt -> Kontoer. Vær oppmerksom på at dette kan føre til manglende grunnlag for innrapportering av næringsoppgaven.


Mer informasjon

Kontoplanen i Fiken er basert på NS 4102 (Norsk Standard Kontoplan). Den samme kontoplanen er utgangspunktet for offentlig innrapportering (som for eksempel Næringsoppgave) så det er en fordel å ligge så tett opptil den som mulig. Av og til kan det imidlertid være behov for å legge til nye kontoer, men dette bør gjøres med varsomhet. For å legge til en ny konto gå menyvalget Oversikt -> Kontoer.

Merk at kontoer som er lagt til ikke kan slettes så fort du har gjort noen posteringer mot dem.