Dersom du har feil dato på kreditnota kan du endre dette gjennom å:

  • Først føre en motpostering for kreditnota
  • Deretter føre kreditnota manuelt

Under vises et eksempel der kreditnota feilaktig er ført på 2015, men skulle vært ført i 2014.

Motpostering kreditnota

Føre kreditnota manuelt som en fri postering

Merk at du må:

  • Bytte ut 1500:XX med riktig nummer (kunde).
  • Ha riktig inntekskonto (her er det 3000).
  • Sette riktig momskode under inntekskonto og se at netto- og bruttobeløp blir riktige.