Bilutgifter kan føres på tre forskjellige måter i aksjeselskap:

 1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte. Den ansatte bruker personlig bil i oppdrag for foretaket.
 2. Fri bil. Den ansatte har tilgang til privat bruk av foretakets bil.
 3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket. Foretakets bil brukes for foretaket.

1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte

Bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse betyr at den ansatte får utbetalt en kompensasjon fra arbeidsgiveren for å bruke sin private bil i jobben. Det kan utbetales et skattefritt beløp per kjørte kilometer som skal dekke drivstoff, vedlikehold av bilen, osv. Det er også mulig å avtale mellom arbeidsgiveren og den ansatte at det skal betales ut mer enn den skattefrie satsen, men det må da trekkes skatt av en del av beløpet. Sjekk her for mer informasjon om satsene.

Legg inn godtgjørelsen som en egen lønnslinje for den ansatte under Lønn -> Lønnsutbetaling:

Velg Lønnstype "Bilgodtgjørelse", antall kjørte kilometer og sats (Skattefri sats er 3,50 kr pr km (2020)). legg gjerne inn en kommentar som spesifiserer strekningen og trykk "Lagre":

Etter du har lagt til bilgodtgjørelsen fullfører du lønnsutbetalingen som normalt.

Har den ansatte hatt utgifter til parkering, bompenger og ferge i sammenheng med slik kjøring kan dette registreres som ansattutlegg under kjøp mot konto 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig.

2. Fri bil

Fri bil går ut på at en ansatt bruker en bil som arbeidsgiveren eier til privat kjøring. Den ansatte må trekkes skatt for verdien av denne fordelen, noe som legges inn som en ny lønnslinje på den aktuelle ansatte under en lønnsutbetaling. Sporadisk bruk er skattefritt og tas derfor ikke med på lønnsutbetalingen.

Følg disse trinnene for å regne ut beløpet som brukes på lønnslinjen:

 1. Finn listeprisen på bilen her. Husk at verdi av ekstrautstyr også skal beregnes av importørens listepris. Årstallet er bilens årsmodell.
 2. Trekk fra 25 % på listeprisen hvis bilen er over 3 år gammel.
  Trekk fra 40 % på listeprisen hvis bilen er en el-bil (ikke hybrid).
  Trekk fra 55 % på listeprisen hvis bilen er en over 3 år gammel el-bil.
 3. Når beløpet fra trinn 2 er under 308 500 kr ganges det med 0,3 (altså 30 %). Den delen av beløpet som eventuelt er over 308 500 kr ganges med 0,2 (altså 20 %), og de to beløpene legges sammen.
 4. Del beløpet fra trinn 3 på 12 for å komme frem til månedlig beløp for lønnsutbetalingen.

Eksempel

Selskapet eier en Volkswagen Golf 2,0 TDI 140hk Highline (2010-modell) som en ansatt får lov å bruke privat. Listeprisen på bilen er 303 780 kr og bilen er over 3 år gammel.

Listepris
303 780 kr
Over 3 år gammel (25 %)
-75 945 kr
Sum
227 835 kr
Årlig beløp (30 %)
68 350,50 kr
Månedlig beløp - legges inn på lønnslinjen
5 695,88 kr

Merk at andre regler gjelder om bilen brukes over 40 000 km i året for bedriften, eller er en varebil klasse 2.

Etter du har lagt til lønnstypen Fri bil fullfører du lønnsutbetalingen som normalt. Se gjerne mer om lønnsutbetaling her.

3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket

Foretaket kan kreve fradrag for de faktiske utgiftene du har hatt til bilen i foretaket. Du kan da føre utgifter for bil på samme måte som andre utgifter i foretaket under Kjøp->Nytt kjøp. Vanlige konti å føre mot er:

Enkelte utgifter kan du føre som faktiske utgifter uavhengig av om du fører kilometergodtgjørelse eller ikke, fordi de regnes som reiseutgifter. Eksempler på dette er utgifter til bompenger og parkering. Disse utgiftene kan du føre mot konto 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig.

Mer informasjon