Bilutgifter kan føres på tre forskjellige måter i aksjeselskap:

  1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte. Den ansatte bruker personlig bil i oppdrag for foretaket.
  2. Fri bil. Den ansatte har tilgang til privat bruk av foretakets bil.
  3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket. Foretakets bil brukes for foretaket.

1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte

Bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse betyr at den ansatte får utbetalt en kompensasjon fra arbeidsgiveren for å bruke sin private bil i jobben. Det kan utbetales et skattefritt beløp per kjørte kilometer som skal dekke drivstoff, vedlikehold av bilen, osv. Det er også mulig å avtale mellom arbeidsgiveren og den ansatte at det skal betales ut mer enn den skattefrie satsen, men det må da trekkes skatt av en del av beløpet. Sjekk her for mer informasjon om satsene.

Legg inn godtgjørelsen som en egen lønnslinje for den ansatte under Lønn -> Lønnsutbetaling:

Velg Lønnstype "Bilgodtgjørelse", antall kjørte kilometer og sats (Skattefri sats er 3,50 kr pr km (2019)). legg gjerne inn en kommentar som spesifiserer strekningen og trykk "Lagre":

Etter du har lagt til bilgodtgjørelsen fullfører du lønnsutbetalingen som normalt.

Har den ansatte hatt utgifter til parkering, bompenger og ferge i sammenheng med slik kjøring kan dette registreres som ansattutlegg under kjøp mot konto 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig.

2. Fri bil

Fri bil legges inn som en ny lønnslinje på den aktuelle ansatte under en lønnsutbetaling. Sjekk mer her for informasjon om de forskjellige satsene.

Etter du har lagt til lønnstypen Fri bil fullfører du lønnsutbetalingen som normalt. Se gjerne mer om lønnsutbetaling her.

3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket

Foretaket kan kreve fradrag for de faktiske utgiftene du har hatt til bilen i foretaket. Du kan da føre utgifter for bil på samme måte som andre utgifter i foretaket under Kjøp->Nytt kjøp. Vanlige konti å føre mot er:

  • 7001 Drivstoff transportmiddel 1 
  • 7021 Vedlikehold transportmiddel 1 
  • 7041 Forsikring transportmiddel 1 
  • 7051 Annen kostnad transportmiddel 1

Mer informasjon