Bilutgifter kan føres på tre forskjellige måter i aksjeselskap.

  1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte. Den ansatte bruker personlig bil i oppdrag for foretaket.
  2. Fri bil. Den ansatte har tilgang til privat bruk av foretakets bil.
  3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretake. Foretakets bil brukes for foretaket.

1. Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte

Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse legges til som en egen lønnslinje for de ansatte under Lønn -> Lønnsutbetaling. Merk at denne er skattefri selv om den rapporteres som en del av lønnen. Sjekk her for mer informasjon om de ulike satsene. 

Bilgodtgjørelsen legges inn som en ny lønnslinje på den aktuelle ansatte under en lønnsutbetaling. Se gjerne mer om lønnsutbetaling her. Etter du har lagt til bilgodtgjørelsen fullfører du lønnsutbetalingen som normalt.


Velg Lønnstype "Bilgodtgjørelse", antall kjørte kilometer og sats (Statens sats for 2019 er 4,03 kr pr km), legg inn en kommentar som spesifiserer strekningen og trykk "Lagre":

Har den ansatte hatt utgifter til parkering, bompenger og ferge i sammenheng med slik kjøring kan dette registreres som ansattutlegg under kjøp mot konto 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig.

2. Fri bil

Fri bil legges inn som en ny lønnslinje på den aktuelle ansatte under en lønnsutbetaling. Sjekk mer her for informasjon om de forskjellige satsene.

Etter du har lagt til lønnstypen Fri bil fullfører du lønnsutbetalingen som normalt. Se gjerne mer om lønnsutbetaling her.

3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket

Foretaket kan kreve fradrag for de faktiske utgiftene du har hatt til bilen i foretaket. En fører da utgifter for bil på samme måte som andre utgifter i foretaket under Kjøp->Nytt kjøp. Vanlige konti å føre mot er da:

  • 7001 Drivstoff transportmiddel 1 
  • 7021 Vedlikehold transportmiddel 1 
  • 7041 Forsikring transportmiddel 1 
  • 7051 Annen kostnad transportmiddel 1