Bilutgifter kan føres på to forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Du må velge et av disse alternativene, for det er ikke mulig å kreve begge. 

1. Du kjører under 6.000 km pr år (kilometergodtgjørelse)

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bilen i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Legg inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng, og ingen andre utgifter. Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

 • Dato 
 • Fra/til 
 • Antall kilometer

Hvis du for eksempel legger dette inn en gang pr måned i Fiken, legger du ved dokumentasjonen som viser strekningene du har kjørt den måneden som bilag på kjøpet. 

Du fører kilometergodtgjørelsen ved å gå på Kjøp->Nytt kjøp og velge kontantkjøp mot kostnadskonto "7080 Bruk av privat bil i næring". Under betalingsmåte velger du "Betalt privat / personlig utlegg". 

Satsen for 2019 er 3,50 kr per km. Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt totalt 250 kilometer en måned, så blir regnestykket: 250 kilometer x 3,50 kr = 875 kr. Dette legger du inn i Fiken som vist under:

2. Du kjører over 6.000 km pr år (faktiske utgifter)

I dette tilfellet må du kreve fradrag for alle de faktiske utgiftene du har i forbindelse med en firmabil. Du legger inn utgifter for bil på samme måte som andre utgifter under Kjøp->Nytt kjøp. Her er noen vanlige utgifter og tilhørende kontoer:

 • Bensin/diesel:
  7001 Drivstoff transportmiddel 1 
 • Service/verkstedsutgifter:
  7021 Vedlikehold transportmiddel 1
 • Forsikringer:
  7041 Forsikring transportmiddel 1 
 • Andre kostnader:
  7051 Annen kostnad transportmiddel 1

Hvis du kjører over 6.000 km pr år og også bruker firmabilen til private formål, så fører du kostnadene på samme måte. Men dette blir en fordel som du må skatte av. Denne beskatningen føres ikke i Fiken på noen måte, men direkte på den private delen av selvangivelsen på Altinn. Merk at beskatningen kan være ganske betydelig. Les mer her om hvordan dette kan beregnes.

Mer informasjon