Bilutgifter kan føres på forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Klikk på alternativet under som passer for deg:

1. Du som privatperson disponerer en bil og kjører den under 6.000 km pr år i foretaket

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bilen i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Legg inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng. Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

  • Dato for kjøringen.
  • Hvor du kjørte fra og til.
  • Antall kilometer du kjørte (basert på feks GPS eller Google maps)
  • Navn på passasjerer dersom du krever passasjertillegg

Du fører kilometergodtgjørelsen ved å gå på Kjøp -> Nytt kjøp og velge kontantkjøp mot kostnadskonto "7080 Bruk av privat bil i næring". Under betalingsmåte velger du "Betalt privat / personlig utlegg". Vi anbefaler at du fører dette for hver måned med siste dato i måneden som "fakturadato". Som bilag bruker du dokumentasjonen som viser strekningene du har kjørt.

Satsen for 2020 er 3,50 kr per km. Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt totalt 250 kilometer en måned, så blir regnestykket: 250 kilometer x 3,50 kr = 875 kr.

NB! Når du krever bilgodtgjørelse kan du ikke kreve fradrag for faktisk kostander knyttet til bilen som feks drivstoff, reparasjoner, årsavgift eller forsikring. Men du kan kreve fradrag for konkrete utgifter (utenom drivstoff) som er knyttet til en reise du har lagt inn i kjøreboken. Det vil si at du kan få fradrag for feks parkering, bompenger, ferge eller piggdekkavgift. Som hovedregel får du ikke mva. fradrag på disse utgiftene (selv om det er spesifisert mva. på kvitteringen).

2. Du kjører over 6.000 km pr år

Dersom du kjører mer enn 6.000 km i året kan du ikke kreve bilgodtgjørelse. Da må du i stedet gjøre følgende:

3. Faktiske utgifter til en bil som ikke er registrert som en eiendel i foretaket

Foretaket kan ikke legge inn noen faktiske utgifter til en bil som disponeres av innehaver og ikke re registrert som en eiendel i foretaket.

4. Faktiske utgifter til en bil foretaket leaser

  • Dersom en bil leases av deg som person skal leasingutgiftene ikke føres i regnskapet på noen måte, men du kan kreve bilgodtgjørelse som vist i punkt 1 i starten av artikkelen.
  • Dersom bilen leases av foretaket kan alle faktiske utgifter føres i foretaket, men da må du som privatperson skatte av den private bruken. Les mer her om hvordan du fører leasing av bil. 
  • Som hovedregel har du ikke krav på mva. fradrag for utgifter knyttet til bil. (Men det finnes unntaksregler for biler med grønne skilter).

5. Faktiske utgifter til en bil foretaket leier

Dersom et foretak ikke eier eller leaser en bil og ikke bruker den ansattes bil, så kan foretaket leie en bil fra et utleieselskap. Dette føres da som helt vanlige kjøp mot konto 7140 — Reisekostnad, ikke opplysningspliktig. Dette gjelder også for drivstoff, bompenger og fergeutgifter knyttet til leiebilen. Som hovedregel har du likevel ikke krav på mva. fradrag for utgifter knyttet til bil. (Men det finnes unntaksregler for biler med grønne skilter).

Utgifter til bilkollektiv, nabo-bil og lignende kan i utgangspunktet føres på samme måte som til Hertz og Avis. Dersom du leier en bil på denne måten og betaler 1.000 kr en dag for å bruke den i foretaket, så fører du dette som et vanlig kjøp på 1.000 kr. Men dersom du i tillegg betaler et løpende abonnement som også gir deg privat nytte kan du ikke føre dette abonnementet som en utgift. NB! Vi anbefaler på det sterkeste å først sjekke om forsikringen på slike leieforhold også gjelder for kjøring i Næring. 

Mer informasjon