Hvis du har registrert noe feil på et kjøp retter du dette som vist under. Merk at du ikke skal følge denne artikkelen hvis du skal kreditere kjøpet, det kan du lese om her: Kreditere et kjøp.

Endre kjøp

  1. Gå til Kjøp -> Kjøpsoversikt, og klikk på kjøpet som skal endres.
  2. Klikk "Endre kjøp":
  3. Du vil få opp en boks som forteller deg at kjøpet ikke kan redigeres, men at bokføringen vil bli annullert og at det vil bli opprettet et nytt utkast som du kan redigere. Trykk på "Slett handel og opprett nytt utkast":  
  4. Gjør endringene som er ønskelig og klikk "Registrer kjøp".

Slette kjøp

  1. Gå til Kjøp -> Kjøpsoversikt, og klikk på kjøpet som skal slettes.
  2. Klikk "Angre kjøpsregistrering":  
  3. Bekreft slettingen. 

Mer informasjon