Hvis du har registrert noe feil på et kjøp retter du dette som vist under. Merk at du ikke skal følge denne artikkelen hvis du skal kreditere kjøpet, det kan du lese om her: Kreditere et kjøp.

Endre kjøp

  1. Gå til Kjøp->Kjøpsoversikt, og klikk på kjøpet som skal endres.
  2. Klikk "Endre kjøp". 
  3. Gjør endringene som er ønskelig og klikk "Registrer kjøp". 

Slette kjøp

  1. Gå til Kjøp->Kjøpsoversikt, og klikk på kjøpet som skal slettes.
  2. Klikk "Angre kjøpsregistrering". 
  3. Bekreft slettingen. 

Mer informasjon