Du kan eksportere all data fra Fiken gjennom menyvalget Foretak -> Eksport av regnskap.

Følgende informasjon kan lastes ned:

1. Alle dokumenter laget i Fiken (fakturaer mm.)

2. Dokumentasjon på alle kjøp og salg i Fiken.

3. Hele regnskapet for et bestemt år. Mer informasjon

Fiken lagrer alle data trygt - samtidig er prinsippet med at det er du som kunde som eier dine egne data viktig for oss i Fiken. Dersom du ønsker å hente ut regnskapet, enten ved at du på et tidspunkt avslutter i Fiken, får en kontroll fra myndighetene, eller bare ønsker å hente det ut av egen interesse, kan du enkelt eksportere ut informasjonen i Fiken.

Data i Fiken eksporteres gjennom menyvalget Foretak -> Eksport av regnskap. Fiken støtter her også eksport for SAF-T som er et lovpålagt format fra regnskapsåret 2017 som benyttes ved evnt offentlig kontroll av regnskap. Du velger da bare ønsket periode og sender filene til myndighetene.

blob1477577743426.png

Regnskapet kan også eksporteres ned for hele regnskapsår til excelfil eller som dokumentasjon for inntekt.

Excel-filen inneholder egne faner for kontakter, produkter, balanse, resultat, bilag, kjøp, fakturajournal, hovedbok og posteringer.