Import fra nettbank er en funksjon der Fiken automatisk leser alle linjene i kontoutskriften fra banken din og kommer med forslag til regnskapføring. Det er helt valgfritt å benytte seg av denne funksjonen, men mange kunder ser at de kan spare mye tid og få en lettere jobb ved å gjøre det på denne måten.

Dersom du har integrasjon med en av bankene Fiken samarbeider med (les mer her: Integrasjon mellom Fiken og banker), kan du aktivere "automatisk import fra nettbank". Kontoutskriftene kommer dermed rett inn i Fiken automatisk. Det betyr at du kan hoppe over steg 1 og 2 her:

Steg 1: Eksporter data fra nettbanken

 • Logg inn i nettbanken du bruker.
 • Eksporter kontoutskriften for perioden du vil regnskapsføre (ofte er det greit å ta en måned om gangen) til csv-/txt-/Excel-fil.
  • Hvordan du gjør dette avhenger av hvilken nettbank du bruker, men som regel ligger det en eksport-funksjon i forbindelse med kontoutskriften der du først velger periode og så kan gjøre en eksport. Kontakt kundestøtte i banken om du ikke finner dette (vi har laget en guide for manuell eksport av filer). 
  • De aller fleste norske nettbanker støttes (over 50!) - dersom din ikke støttes vil du automatisk få spørsmål om å sende filen til oss slik at vi kan legge den til for deg.

Steg 2: Importer data til Fiken

 • Gå til Annet -> Import fra nettbank.
 • Trykk på "Last opp" eller "Hent fil fra innboks" dersom den ligger i Innboks.
 • Velg filen du eksporterte under Steg 1.
 • Velg bankkontoen dette gjelder:
 • Trykk på "Registrer kontoutskrift". Fiken vil nå analysere dataene og komme med forslag til regnskapsføring i neste steg.

Steg 3: Regnskapsfør // gå gjennom Fikens forslag

Fiken tolker importen fra banken og matcher denne mot eventuelle bilag du har i innboksen. Last opp alle relevante bilag til Innboks før du går videre.

Dersom du har en linje med "235 kroner" i banken og et bilag i innboks med samme sum, vil Fiken tolke begge og koble disse mot hverandre. Innbetalinger knyttes mot utsendte fakturaer, bankgebyrer vil gjenkjennes og kjøp vil bli forsøkt koblet mot registrerte leverandører og kostnadskontoer. 

I dette eksempelet tolkes den første linjen som en bankomkostning:

Klikk på "Registrer bankomkostning" og du kan velge hva slags kostnad dette er og trykke "Opprett postering":

Den første linjen blir nå grået ut, og den neste linjen ("Linje 2") blir markert. Her har Fiken funnet et bilag i Innboks som passer til utgiften på -5.569,54 kroner og foreslår å registrere dette som et "Nytt kjøp":

Ved å klikke på "Nytt kjøp" kan du legge inn detaljer om kjøpet og klikke "Opprett nytt kjøp" slik at dette kjøpet blir lagt inn i Fiken med riktig bilag:

Klikk "Vis neste linje" for å gå videre til neste linje i kontoutskriften. Denne blir gjenkjent som innbetaling på et salg, og du får valg om å legge til kontoutskriften som et bilag på denne innbetalingen:

Du kan fortsette å gå gjennom linje for linje på denne måten til du har gått gjennom hele kontoutskriften. Fikens forslag vil ofte stemme, men både bilag og data fra banken kan ha mange former/variasjoner og det kan derfor hende du må overstyre. I så fall trykker du på "Alternative handlinger", og velger riktig handling. Hvis du for eksempel har lagt inn transaksjonen i Fiken fra før, kan du trykke på "Alternative handlinger" og "Ignorer denne raden":

Når du har gått gjennom alle linjene i kontoutskriften klikker du "Ferdig". Du må da ta stilling til om du også ønsker å avstemme bankkontoen, som vil si å verifisere at saldoen på bankkontoen i Fiken stemmer overens med saldoen i nettbanken for datointervallet du akkurat har gått gjennom:

Les eventuelt mer om bankavstemming her: Bankavstemming. Du kan også klikke "Avslutt uten avstemming" og kontoutskriften vil legge seg under "Ferdige" på Annet -> Import fra nettbank:

Vanlige spørsmål

Hva med lønninger registrert i Fiken?

I lønnsmodulen regnskapsføres selve betalingen av lønningen slik at du kan hoppe over denne i importen. Fiken regnskapsfører hver enkelt betaling til hver ansatte, mens den i mange nettbanker ligger som en samlebetaling. Dette betyr at du kanskje ikke får koblet hver linje i bankutskriften med en linje i regnskapet, men totalsummen stemmer.

Kan jeg starte importen på nytt?

Regnskapsføring gjøres underveis siden du gjør registreringer på hver enkelt linje. Dersom du sletter selve importen blir altså ikke registreringene borte. Disse må slettes på vanlig måte hvis du vil begynne på nytt - se for eksempel slette et kjøp.

Må jeg gjøre noe med alle linjene?

Importen er kun en hjelp til å føre - dersom du for eksempel har registrert noen av linjene fra før som separate kjøp trenger du ikke gjøre noe med de i importen. Det er allikevel ryddig å knytte disse til de registrerte kjøpene slik det er beskrevet i eksempelet over.

Hvordan sletter jeg en import fra nettbank?

Du kan slette en import fra nettbank ved å klikke på "Slett utskrift" nederst til høyre. Merk at dette kun sletter importfilen. Eventuelle posteringer du har gjort må slettes hver for seg.

Mer informasjon