Import fra nettbank er en funksjon der Fiken automatisk leser alle linjene i kontoutskriften fra banken din og kommer med forslag til regnskapføring. Det er helt valgfritt å benytte seg av denne funksjonen, men mange kunder ser at de kan spare mye tid og få en lettere jobb ved å gjøre det på denne måten.

Dersom du benytter deg av DNB eller Sparebanken Vest, kan du aktivere "automatisk import fra nettbank". Kontoutskriftene kommer dermed rett inn i Fiken automatisk. Det betyr at du kan hoppe over steg 1 og 2 her:

Steg 1: Eksporter data fra nettbanken

 • Logg inn i nettbanken du bruker.
 • Eksporter kontoutskriften for perioden du vil regnskapsføre (ofte er det greit å ta en måned om gangen) til csv-/txt-/Excel-fil.
  • Hvordan du gjør dette avhenger av hvilken nettbank du bruker, men som regel ligger det en eksport-funksjon i forbindelse med kontoutskriften der du først velger periode og så kan gjøre en eksport. Kontakt kundestøtte i banken om du ikke finner dette (vi har laget en guide for manuell eksport fra DNB). 
  • De aller fleste norske nettbanker støttes (over 50!) - dersom din ikke støttes vil du automatisk få spørsmål om å sende filen til oss slik at vi kan legge den til for deg.

Steg 2: Importer data til Fiken

 • Gå til Annet -> Import fra nettbank.
 • Trykk på "Last opp" (eller "Bla gjennom filer fra innboks" dersom den ligger i Innboks):
 • Velg filen du eksporterte under Steg 1.
 • Velg bankkontoen dette gjelder:
 • Trykk på Lagre
  • Fiken vil nå analysere dataene og komme med forslag til regnskapsføring i neste steg.

Steg 3: Regnskapsfør // gå gjennom Fikens forslag

Fiken tolker importen fra banken og matcher denne mot eventuelle bilag du har i innboksen. Last opp alle relevante bilag til Innboks før du går videre.

Dersom du har en linje med "235 kroner" i banken og et bilag i innboks med samme sum, vil Fiken tolke begge og koble disse mot hverandre. Innbetalinger knyttes mot utsendte fakturaer, bankgebyrer vil gjenkjennes og kjøp vil bli forsøkt koblet mot registrerte leverandører og kostnadskontoer. 

Under vises et eksempel der:

 • De to første linjene er kjøp. Fiken har her funnet forslag til bilag i innboksen (markert med binders)
 • Den tredje linjen er innbetaling på utsendt faktura
 • Den siste linjen er gjenkjent som en bankomkostning

Du må nå gå gjennom hver linje og ta stilling til Fikens forslag:

 • Dersom forslaget stemmer trykker du på på den blå knappen for opprett - for den første linjen er dette "Opprett nytt kjøp fra Apple Distribution International." Se gjerne eksempelet her.
 • Fikens forslag vil ofte stemme, men både bilag og data fra banken kan ha mange former/variasjoner og det kan derfor hende du må overstyre. I så fall trykker du på "Alternative handlinger", og velger riktig handling:  
Gjenta dette for alle linjene. Du kan filtrere øverst i skjermbildet - slik at du for eksempel kun ser linjer som ikke er ferdige: Trykk Ferdig når alle linjene er gjort: Dette fører til at importen lukkes og du får mulighet til å gjøre en bankavstemming. Selve regnskapsføringen gjøres løpende ettersom kjøp/salg blir opprettet, så dette steget oppretter ingen registreringer i regnskapet - det er allerede gjort.

Eksempel: Et nytt kjøp

Fiken kjenner igjen en linje som et nytt kjøp:

 • Trykk på Opprett nytt kjøp fra XX.
  • Det åpnes nå et vindu for å registrere selve kjøpet.
 • Ta stilling til Fikens forslag eller fyll ut.
  • Fakturadato.
  • Fakturanr og Forfallsdato om du vil.
  • Beskrivelse og kostnadskonto (du kan også trykke på forslag dersom du eller andre Fiken-brukere tidligere har gjort registreringer mot samme leverandør).
  • Bilag.
 • Trykk på Opprett kjøp.
  • Kjøpet blir da regnskapsført.

Eksempel: Innbetaling på utsendt faktura

Du har registrert et salg og Fiken kjenner igjen linje som innbetaling på dette salget.

 • Trykk på Registrer ny innbetaling.
 • Det åpnes nå et vindu for å registrere selve betaling. Trykk her på Registrer betaling, og innbetalingen blir regnskapsført:

Eksempel: Linje som allerede er regnskapsført

Fiken kjenner igjen en linje som et kjøp som allerede regnskapsført - for eksempel et kjøp som var registrert før importen ble gjort.

 • Trykk på Legg til bilag på XX.
 • Dette vil føre til at kontoutskriften legges til som bilag/dokumentasjon på det som allerede er registrert, men det gjøres ingen andre registreringer i regnskapet siden de allerede er gjort

Vanlige spørsmål

Hva med lønninger registrert i Fiken?

I lønnsmodulen regnskapsføres selve betalingen av lønningen slik at du kan hoppe over denne i importen. Fiken regnskapsfører hver enkelt betaling til hver ansatte, mens den i mange nettbanker ligger som en samlebetaling. Dette betyr at du kanskje ikke får koblet hver linje i bankutskriften med en linje i regnskapet, men totalsummen stemmer.

Kan jeg starte importen på nytt?

Regnskapsføring gjøres underveis siden du gjør registreringer på hver enkelt linje. Dersom du sletter selve importen blir altså ikke registreringene borte. Disse må slettes på vanlig måte hvis du vil begynne på nytt - se for eksempel slette et kjøp.

Må jeg gjøre noe med alle linjene?

Importen er kun en hjelp til å føre - dersom du for eksempel har registrert noen av linjene fra før som separate kjøp trenger du ikke gjøre noe med de i importen. Det er allikevel ryddig å knytte disse til de registrerte kjøpene slik det er beskrevet i eksempelet over.

Hvordan sletter jeg en import fra nettbank?

Du kan slette en import fra nettbank ved å klikke på "Slett utskrift" nederst til høyre. Merk at dette kun sletter importfilen. Eventuelle posteringer du har gjort må slettes hver for seg.

Mer informasjon