Utgifter som skal føres etter en forholdsmessig fordeling av mva føres i Fiken som et ordinært kjøp der utgiften fordeles over flere linjer. 

  • Du registrerer kjøpet på vanlig måte, men velger "del beløpet over flere linjer".
  • På en linje velger du omsetningen som skal være med mva.
  • På neste linje velger du omsetningen som skal være uten mva.
  • Det er vanlig å bruke en fordelingsnøkkel som representerer forholdet mellom omsetning med og uten mva på fjorårets omsetning. 

Under vises et eksempel på et kjøp på 1000 + 25 % mva med en fordelingsnøkkel på 50/50: