Utgifter som skal føres etter en forholdsmessig fordeling av mva føres i Fiken som et ordinært kjøp der utgiften fordeles over flere linjer. 

  • Du registrerer kjøpet på vanlig måte ved å velge Kjøp -> Nytt kjøp, men velger "Del beløpet over flere kontoer".
  • På første linje velger du andelen av kjøpet som skal være med mva.
  • På andre linje velger du andelen av kjøpet som skal være uten mva.
  • Det er vanlig å bruke en fordelingsnøkkel som representerer forholdet mellom omsetning med og uten mva på fjorårets omsetning. 

Under er et eksempel på et kjøp på 1000 kr + 25 % mva (1250 kr inkl mva), der halvparten (50%) skal trekkes mva mens den andre halvparten (50%) ikke skal trekkes mva: