Når du selger varer eller tjenester med mva kan du få fullt mva-fradrag på de fleste av kjøpene dine. Det vil i praksis si at om du kjøper noe for 500 kr hvor 100 kr er mva, betaler du inn 100 kr mindre i mva til Skatteetaten for den perioden.

Men når du kjøper noe som også brukes privat, eller du også selger noe som er unntatt mva-plikt, kan du ikke få fradrag for hele mva-beløpet på det du kjøpte.

Om du for eksempel både selger kurs (unntatt fra mva-plikt) og konsulenttjenester (25 % mva), bruker du forholdsmessig fordeling av mva når du fører kjøp som gjelder hele bedriften, for eksempel husleie. Kjøp som bare brukes i forbindelse med kursene (for eksempel kursmateriell) føres likevel helt uten mva-fradrag, altså med mva-valget "Ingen" i Fiken. Kjøp som brukes i forbindelse med konsulenttjenestene kan med en del unntak føres med fullt mva-fradrag, altså som et vanlig kjøp med mva-valget "Kjøp, høy sats".

Kjøp av noe som helt eller delvis brukes privat føres etter samme prinsipp. Du får altså ikke mva-fradrag for den private andelen, og må derfor føre kjøpet enten helt uten mva-fradrag eller med forholdsmessig fordeling.

Utgifter som skal føres etter en forholdsmessig fordeling av mva føres i Fiken som et ordinært kjøp der utgiften fordeles over flere linjer:

  • Du registrerer kjøpet på vanlig måte ved å velge Kjøp -> Nytt kjøp, men velger "Del beløpet over flere kontoer".
  • På første linje velger du andelen av kjøpet som skal være med mva.
  • På andre linje velger du andelen av kjøpet som skal være uten mva.
  • Du fordeler kjøpesummen mellom linjene etter hvordan du antar bruken av det du har kjøpt kommer til å bli, men det er som en forenkling tillatt å fordele etter hvor stor andel av salget i fjor som var hhv. med og uten mva.

Under er et eksempel på et kjøp på 1000 kr + 25 % mva (1250 kr inkl mva), der halvparten (50%) skal trekkes mva mens den andre halvparten (50%) ikke skal trekkes mva: