Når du skal registrere en inntekt må du velge hvilken inntektskonto denne skal inn på. Dette kan du enten gjøre ved å opprette et produkt eller ved å bruke fritektsfelt når du oppretter et salg. I denne hjelpeartikkelen har vi forsøkt å forklare hvordan du velger riktig inntektskonto, men hvis du står fast kan du også søke i Fikens Kontohjelp.

Hvordan legger jeg inn det jeg skal selge?

For å opprette et produkt kan du klikke på Foretak -> Produkter og "Opprett nytt produkt", du får da se dette bildet:

Hvis du oppretter en faktura fra Salg -> Ny faktura, kan du enten velge et eksisterende produkt eller opprette et nytt, eller legge inn en fritekst-linje:

Hvis du velger å opprette en ny fritekst-linje, får du også her et valg om hvilken inntektskonto salget skal inn på:

Hvordan velger jeg riktig inntektskonto?

Du må tenke på to ting når du velger konto:

1. Hvilken type vare/tjeneste er dette?

 • Vare (for videresalg) 
  Varer du har kjøpt inn og videreselger uten å gjøre noe med de, som for eksempel en sykkel.
 • Vare (egenprodusert)
  Varer du lager selv, som for eksempel en strikket genser.
 • Tjeneste
  Alt du selger som ikke er et fysisk produkt, som for eksempel en konsulenttime.
 • Annet
  Bruk denne når du vil søke etter en egen konto som ikke faller inn under noen av alternativene over (NB! Brukes kun unntaksvis).

2. Hva slags mva-håndtering er det?

 • Utenfor avgiftsområdet
  Enkelte produkter er unntatt mva ved lov. Dette gjelder for eksempel helsetjenester, kunst og idrett (les mer i Lovdata: Lov om merverdiavgift). Slike varer er utenfor avgiftsområdet, og inntektskontoen vil starte på 32xx. Du skal også bruke denne kontoen hvis foretaket ditt ikke er mva-registrert.
 • Avgiftsfri
  Noen varer og tjenester er også fritatt for mva. Spesielt gjelder dette salg til utlandet (og Svalbard og Jan Mayen). Avgiftsfritt salg har mva på 0%, og inntektskontoen vil starte på 31xx. Varer er avgiftsfrie når de sendes fysisk ut av landet, og tjenester når kunden holder til i utlandet. Eksempel på varer er et bord som sendes til en kunde i Sverige, og tjenester kan være konsulenttjenester som utføres i Norge for en kunde i utlandet, eller programvare som selges til utlandet. Enkelte varer som selges i Norge er også avgiftsfrie, for eksempel salg av bruktbil eller el-bil.
 • Avgiftspliktig
  Øvrige varer/tjenester som selges i Norge, er avgiftspliktig og inntektskontoen vil starte på 30xx. Typen vare/tjeneste og bransjen du er i, er med på å avgjøre om du skal bruke lav (12 %), middels (15 %) eller høy (25 %) mva-sats.

Fritatt og unntatt salg kan høres ut som det samme, men forskjellen er at når du selger fritatte varer eller tjenester får du mva-fradrag på kjøpene dine. Hvis du for eksempel selger programvare til utlandet (fritatt) får du fradrag for mva på en PC du kjøper, mens hvis du selger legetjenester (unntatt) får du ikke fradrag for mva på kjøp av inventar.

Kombinasjon av mva og type

Kombinasjon av mva-håndtering og type gir da riktig konto. Under vises et par eksempler:

VareTypeMva-type / satsKonto
DatamaskinHandelsvareAvgiftspliktig / 25 %3000 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
LueEgenprodusert vareAvgiftspliktig / 25 %3010 - Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats
Time for en snekkerTjenesteAvgiftspliktig / 25 %3020 - Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Konsultasjon for en legeTjenesteUtenfor avgiftsområdet / 0 %3220 - Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
Datamaskin solgt til SverigeHandelsvareAvgiftsfri / 0 %3100 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
Datamaskin - firma ikke momsregistrertHandelsvareUtenfor avgiftsområdet3200 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

Mer informasjon

Hvis du fortsatt er usikker på hvilken inntektskonto du skal bruke,  hjelper vi deg selvfølgelig videre. Send da en e-post til kontakt@fiken.no med følgende informasjon:

 • Er det inntekt knyttet til et produkt du selger, eller en inntekt du skal registrere som et annet salg eller en fri postering?
 • Hva slags inntekt er dette?
 • Kommer inntekten fra et salg utenfor Norge?
 • Er foretaket ditt mva-registrert?

så hjelper vi deg med dette.