Når du skal registrere en inntekt må du velge hvilken inntektskonto denne skal inn på. I Fiken vil du få opp en egen kontovelger som hjelper deg til å finne riktig konto. Det er type vare/tjeneste og mva-håndteringen som avgjør hvilken konto du skal bruke.

Bruke kontovelger for inntektskonto 

I Fiken er det en egen kontovelger som skal hjelpe deg å velge riktig inntektskonto:

Du må tenke på to ting når du velger konto:

1. Hvilken type vare/tjeneste er dette?

 • Handelsvare
  Varer du har kjøpt inn og videreselger uten å gjøre noe med de, som for eksempel en sykkel.
 • Egentilvirkede varer
  Varer du lager selv, som for eksempel en strikket genser.
 • Tjeneste
  Alt du selger som ikke er et fysisk produkt, som for eksempel en konsulenttime.

2. Hva slags mva-håndtering er det?

 • Utenfor avgiftsområdet
  Enkelte produkter er unntatt mva ved lov. Dette gjelder for eksempel helsetjenester, kunst og idrett (les mer i Lovdata: Lov om merverdiavgift). Slike varer er utenfor avgiftsområdet, og inntektskontoen vil starte på 32xx. Du skal også bruke denne kontoen hvis foretaket ditt ikke er mva-registrert.
 • Avgiftsfri
  Utenfor Norge, Svalbard og Jan Mayen gjelder ikke norske momsregler. Da blir varen avgiftsfri med mva på 0%, og inntekstkontoen vil starte på 31xx.
 • Avgiftspliktig
  Øvrige varer/tjenester som selges i Norge, er avgiftspliktig og inntektskontoen vil starte på 30xx. Typen vare/tjeneste og bransjen du er i, er med på å avgjøre om du skal bruke lav(10 %), middels(15 %) eller høy(25 %) mva-sats.

Kombinasjon av mva og type

Kombinasjon av mva-håndtering og type gir da riktig konto. Under vises et par eksempler:

Vare
Type
Mva-type / sats
Konto
Datamaskin
Handelsvare
Avgiftspliktig / 25 %
3000 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Lue
Egenprodusert vare
Avgiftspliktig / 25 %
3010 - Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats
Time for en snekker
Tjeneste
Avgiftspliktig / 25 %
3020 - Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Konsultasjon for en lege
Tjeneste
Utenfor avgiftsområdet / 0 %
3220 - Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
Datamaskin solgt til Sverige
Handelsvare
Avgiftsfri / 0 %
3100 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
Datamaskin - firma ikke momsregistrert
Handelsvare
Utenfor avgiftsområdet
3200 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

Mer informasjon

Hvis du fortsatt er usikker på hvilken inntektskonto du skal bruke, hjelper vi deg gjerne videre om du sender en e-post til kontakt@fiken.no med følgende informasjon:

 • Er det inntekt knyttet til et produkt du selger, eller en inntekt du skal registrere som et annet salg eller en fri postering?
 • Hva slags inntekt er dette?
 • Kommer inntekten fra et salg utenfor Norge?
 • Er foretaket ditt mva-registrert?