Hovedregelen i regnskap er at alle salg skal registreres fortløpende når de skjer. Det er i utgangspunktet ikke lov å slå sammen flere salg til en stor postering. Av den grunn må du føre feks. hver faktura i fra Fiken for seg selv og hvert salg i nettbutikk for seg selv på den dato og mot den kunden du solgte til.

Men for å gjøre regnskapsføringen lettere for de som møter kundene fysisk og selger noe fortløpende til mange kunder i løpet av en dag, så tillater Skatteetaten at alt salg i løpet av en dag kan registreres samlet via et kasseoppgjør. Da slipper du å legge inn hver enkelt kunde med navn, men fører hele omsetningen for hele dagen mot en felleskunde "Kasseoppgjør". Dette gjelder kun dersom kunden betaler umiddelbart feks med kontanter eller visa-kort. Dersom kunden betaler på et senere tidspunkt så kan dette ikke legges inn som et kasseoppgjør, men må legges inn som vanlig faktura. 

Det er også et krav om at kassesystemet følger spesielle regler for å få lov til å føre på denne måten. 

1. Kassesystemer som er automatisk integrert med Fiken

Når et kassesystem er automatisk integrert med Fiken så betyr det at all relevant data fra kassesystemet sendes inn direkte til fiken uten at du trenger å manuelt føre noe i regnskapet til Fiken. Alt som har skjedd i kassesystemet vil automatisk vises i Fiken. Dette er helt klart den beste løsningen for deg da du sparer mye tid på å slippe å legge inn manuelt. 

Vi har laget en gratis kobling og kan gi deg vanlig support mot

I tillegg kan alle andre kassesystemer som ønsker det lage sine egen integrasjoner og automatisk sende informasjon til Fiken. For disse går all eventuell support på integrasjonen direkte hos de. Foreløpig vet vi at disse kassesystemene har en kobling mot Fiken, så sjekk gjerne direkte med de om du ønsker å koble Fiken sammen med de. Savner du ditt kassesystem her så tips de gjerne om API-et vårt, der de kan lage en integrasjon mot oss, så havner kanskje de også her. 

2. Legge inn manuelt fra andre kassesystemer

Når kassesystemet ditt ikke er automatisk integrert mot Fiken så må du legge inn oppgjøret manuelt. Det betyr i korte trekk at du må legge inn ett salg i Fiken for hver dag du har solgt noe. Du kan altså legge sammen alle salg i kassesystemet for en hel dag, til ett enkelt salg i Fiken for hele dagen. På grunn av reglene til Skatteetaten så kan du derimot ikke slå sammen salgene for flere dager.

Kasseoppgjøret legges dermed inn for hver dag du har solgt noe. Vi viser her et eksempel der du gjorde følgende:

 • 9. juli 2021 solgte du for 20.000 kr inkludert mva. (16.000 kr av dette var med 25% mva, 3.000 kr med 15% mva og 1.000 kr med 0% mva)
 • Disse 20.000 kr ble betalt litt forskjellig. 11.000 kr ble betalt via Visa-kort med 200 kr i gebyr, 6.000 kr i kontanter. og 3.000 kr via Mastercard.

1. Opprett "Kasseoppgjør" som en kunde (kun første gang)

Før du skal føre ditt første kasseoppgjør så må du opprette en kunde som kasseoppgjøret skal føres mot. Gå da på Oversikt -> Kunder, opprett en Kunde som heter f.eks "Kasseoppgjør". Når du har gjort dette en gang så skal du ikke gjøre det flere ganger. 

2. Legg inn salget

Nå først skal vi kun fokusere på salget og ikke betalingen

 • 9. juli 2021 solgte du for 20.000 kr inkludert mva. (16.000 kr av dette var med 25% mva, 3.000 kr med 15% mva og 1.000 kr med 0% mva) 

Gå til Salg -> Registrer annet salg, og gjør følgende:

 1. Velg "Kasseoppgjør" som kunde. 
 2. Sett korrekt dato for selve salget (den datoen salget skjedde, ikke nødvendigvis samme som betalingsdato)
 3. Last opp selve kasseoppgjøret som bilag (Her er det vanlig med PDF eller bilde av en rapport som heter feks "dagsoppgjør" eller "z-rapport". Det viktigste er at denne rapporten dokumenterer alt som er solgt for en hel dag, og dersom du er mva. registrert at mva. er spesifisert)
 4. Legg inn alt salget som er solgt med 25% mva. (Dersom du ikke har solgt noe med 25% mva så hopper du over dette punktet)
 5. Legg inn alt salget som er solgt med 15% mva. (Dersom du ikke har solgt noe med 15% mva så hopper du over dette punktet) 
 6. Legg inn alt salget som er solgt med 0% mva. (Dersom du ikke har solgt noe med 0% mva så hopper du over dette punktet) 
 7. Kontroller at "Totalbeløp" i Fiken blir det samme som den totale omsetningen som står i bilaget du har lastet opp

3. Legg inn betalingen

Når du har lagt inn salget så kan vi gå videre og se på betalingen.

 • Disse 20.000 kr ble betalt litt forskjellig. 11.000 kr ble betalt via Visa-kort med 200 kr i gebyr, 6.000 kr i kontanter. og 3.000 kr via Mastercard.

Det vanligste er å registrere betalingen samtidig som du registrerer selve salget. Du registrerer da betalingen slik:

 • 8. Marker for "Kryss av dersom handelen er betalt"
 • 9. Legg inn summen du fikk betalt med visa-kort og spesifiser gebyr (Dersom du ikke fikk betalt noe med visa-kort så hopper du over dette punktet)
 • 10. Legg inn summen du fikk i kontanter (Dersom du ikke fikk betalt noe med kontanter så hopper du over dette punktet) 
 • 11. Legg inn summen du fikk via Mastercard. Dersom du ikke allerede har opprettet Mastercard som en bankkonto kan du gjøre det ved å klikke på +tegnet. (Dersom du ikke fikk betalt noe med Mastercard så hopper du over dette punktet) 
 • 12. Kontroller at salget er på samme sum som betalingen slik at restbeløpet er null.
 • 13. Du er nå ferdig og kan klikke på "Registrer salg". 


4. Senere overføring fra Mastercard, Vipps eller tilsvarende til Driftskonto

Dette skal kun følges dersom du har fått betaling fra feks Mastercard, vipps eller andre tjenester som har sin egen bankkonto og ikke kommer direkte inn på driftskontoen din. Vi viser her et eksempel med Mastercard men dette gjelder på samme måte for Vipps eller andre tilsvarende tjenester. 

Når du har fått betalinger med feks. Mastercard via Kasseoppgjøret så er det vanlig at denne summen først blir satt over til Mastercard-kontoen din. Noen dager senere blir denne summen overført til driftskontoen din, men Mastercard tar et gebyr først. Summen Mastercard setter over til driftskontoen er ofte ikke lik den summen som ble betalt med Mastercard på et enkelt kasseoppgjør, men kan bestå av flere dagers betalinger. Denne overføringen vil alltid være på en senere dato enn kasseoppgjøret. Du skal bruke datoen og summen for overføringen, ikke for kasseoppgjøret. 

 • Vi viser her et eksempel der Mastercard 15.07.2021 har ført ut 7.000 kr fra Mastercard-kontoen, men tatt 500 kr i gebyr, slik at du kun fikk 6.500 kr inn på driftskontoen.

Dette skal du føre under Annet->Fri postering

 1. Legg inn summen som gikk ut av Mastercard-kontoen.
 2. Legg inn gebyret
 3. Legg inn summen som kom inn på driftskontoen.
 4. Klikk på "Opprett fri postering"