Et dagsoppgjør/kasseoppgjør som en del av en kassedagbok registrerer du i Fiken under menyvalget Salg -> Registrer annet salg

Legg inn dagsoppgjøret

Under Oversikt -> Kunder, opprett en Kunde som heter f.eks "Kassedagbok":

Velg Salg -> Registrer annet salg, og velg "Kasseoppgjør som kunde". Last opp selve kasseoppgjøret som fil (eller ta et bilde av en papirvariant) som bilag:

Legg inntektene inn under seksjonen "Beløp". Skill mellom de ulike mva-satser i rapporten din. Over vises et eksempel med følgende forutsetning:

  • Totalt kr 10.000 hvorav
  • kr 8.000 med 25 % mva
  • kr 2.000 med 15 % mva

Registrer betaling

Legg inn hvilken form (kontanter, bankkonto) inntektene er kommet inn i, i det nederste feltet "Betaling". I skjermbildet nedenfor registrerer vi betaling for salget på kr 10.000 hvor:

  • kr 7.000 er kommet inn via kort hvorav det er 100 kroner i gebyr (slik at det kom inn kr 6.900 på konto)
  • kr 3.000 i form av kontanter

Registrer betaling etterskuddsbetalt (mastercard)

Betaler kundene dine med mastercard, og oppgjøret kommer samlet to-tre dager etter selve salget (ofte med flere dager samlet) kan du legge det inn slik: 

  1. Opprett en egen bankkonto, f.eks. "mastercard" under Foretak    Bankkontoer. Type: "Utenlands betalingtjeneste / Annet". Som kontonummer kan du bruke: "00000".
  2. Når du registrer dagsoppgjøret legger du alt som er betalt med mastercard på denne kontoen. 
  3. Når betalingen kommer inn på bankkontoen oppretter du en fri postering under Annet    Fri postering slik: 

Mer informasjon

  • Gebyr: Her kan du lese hvordan du fører gebyr i forbindelse med blant annet kasseoppgjør.