Et dagsoppgjør/kasseoppgjør som en del av en kassedagbok registrerer du i Fiken under menyvalget Salg -> Registrer annet salg

Legg inn dagsoppgjøret

Opprett en Kunde som heter f.eks "Kassedagbok". Alle dagsoppgjør registrerer du mot denne fiktive kunden. Under feltet Bilag lagres selve kasseoppgjøret fra kasse(system) enten gjennom opplasting av en elektronisk fil fra din PC/Mac eller gjennom skanning av papiret i app'en "Fiken bilag" 

Legg inntektene inn under seksjonen "beløp". Skill mellom de ulike mva-satser i rapporten din. Under vises et eksempel med følgende forutsetning:

  • Totalt kr 10.000 hvorav
  • kr 8.000 med 25 % mva
  • kr 2.000 med 15 % mva

Registrer betaling

Legg inn hvilken form (kontanter, bankkonto) inntektene er kommet inn i, i det nederste feltet "Betaling". I skjermbildet nedenfor registrerer vi betaling for salget på kr 10.000 hvor:

  • kr 7.000 er kommet inn via kort hvorav det er 100 kroner i gebyr (slik at det kom inn kr 6.900 på konto)
  • kr 3.000 i form av kontanter

Mer informasjon

  • Gebyr: Her kan du lese hvordan du fører gebyr i forbindelse med blant annet kasseoppgjør.