Et dagsoppgjør/kasseoppgjør som en del av en kassedagbok registrerer du i Fiken under menyvalget Salg -> Registrer annet salg

Legg inn dagsoppgjøret

Under Oversikt -> Kunder, opprett en Kunde som heter f.eks "Kassedagbok":

Velg Salg -> Registrer annet salg, og velg "Kasseoppgjør som kunde". Last opp selve kasseoppgjøret som fil (eller ta et bilde av en papirvariant) som bilag:

Legg inntektene inn under seksjonen "Beløp". Skill mellom de ulike mva-satser i rapporten din. Over vises et eksempel med følgende forutsetning:

  • Totalt kr 10.000 hvorav
  • kr 8.000 med 25 % mva
  • kr 2.000 med 15 % mva

Registrer betaling

Legg inn hvilken form (kontanter, bankkonto) inntektene er kommet inn i, i det nederste feltet "Betaling". I skjermbildet nedenfor registrerer vi betaling for salget på kr 10.000 hvor:

  • kr 7.000 er kommet inn via kort hvorav det er 100 kroner i gebyr (slik at det kom inn kr 6.900 på konto)
  • kr 3.000 i form av kontanter

Registrer betaling etterskuddsbetalt (mastercard)

Betaler kundene dine med mastercard, og oppgjøret kommer samlet to-tre dager etter selve salget (ofte med flere dager samlet) kan du legge det inn slik: 

  1. Opprett en egen bankkonto, f.eks. "mastercard" under Foretak    Bankkontoer. Type: "Utenlands betalingtjeneste / Annet". Som kontonummer kan du bruke: "00000".
  2. Når du registrer dagsoppgjøret legger du alt som er betalt med mastercard på denne kontoen. 
  3. Når betalingen kommer inn på bankkontoen oppretter du en fri postering under Annet  ⟶  Fri postering:

Mer informasjon

  • Gebyr: Her kan du lese hvordan du fører gebyr i forbindelse med blant annet kasseoppgjør.