Kjøp og salg av aksjer legger du inn i Fiken på følgende måte:

Kjøp av aksjer

Kjøp av aksjer registrerer du gjennom menyvalget Kjøp -> Nytt kjøp. Du må velge riktig balansekonto avhengig av type aksje, innenlandsk/utenlandsk osv. En oversikt over tilgjengelige kontoer finnes på Oversikt -> Kontoer. Under er et eksempel på kjøp av andeler for 30.000 kr:

Verdijustering av aksjer

Dette gjelder kun for markedsbaserte aksjer.

Verdiøkning

Verdiøkning legger du inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Verdireduksjon

Verdireduksjon kan du legge inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Salg av aksjer

Gevinst

Salg/realisering av aksjer gjør du under Annet -> Fri postering. Det opprettes da en linje som reduserer balansen og en egen linje for tap/gevinst på resultatet. Merk at også her blir kontoer avhengig av type aksjer. 

For en gevinst (solgt for 32.000) vil det se slikt ut:

Tap

For et tap (solgt for 28.000) vil det se slik ut: