Aksjeselskap og andre foretak som kjøper aksjer eller foretar andre finansielle investeringer kan føre dette slik det beskrives i denne artikkelen. Enkeltpersonforetak fører vanligvis ikke dette i regnskapet, men i den private skattemeldingen til eieren.

Kjøp av aksjer

Kjøp av aksjer registrerer du gjennom menyvalget Kjøp -> Nytt kjøp. Du må velge riktig regnskapskonto avhengig av type aksje, innenlandsk/utenlandsk osv.

Generelt føres investeringer på en konto i 13xx-serien når de er ment for varig/langsiktig eierskap. Børsnoterte investeringer føres likevel alltid i 18xx-serien, selv om de er langsiktige. Kontoer i 18xx-serien brukes ellers bare når det er en kortsiktig investering, og under ett år regnes vanligvis som kortsiktig.

Under er et eksempel på kjøp av andeler for 30.000 kr:

Verdijustering av aksjer

Dette gjelder kun for markedsbaserte (børsnoterte) aksjer.

Verdiøkning

Verdiøkning legger du inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Verdireduksjon

Verdireduksjon kan du legge inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Salg av aksjer

Gevinst

Salg/realisering av aksjer gjør du under Annet -> Fri postering. Det opprettes da en linje som reduserer balansen og en egen linje for tap/gevinst på resultatet.

Merk at også her blir kontoer avhengig av type aksjer, og kontoene for gevinst og tap som brukes i dette eksempelet (hhv. 8077 og 8177) forutsetter at du solgte aksjer i et norsk selskap.

For en gevinst (solgt for 32.000) vil det se slikt ut:

Tap

For et tap (solgt for 28.000) vil det se slik ut:

Utbytte

Utbytteinntekt fra aksjer føres under Annet -> Fri postering. Som til-konto bruker du bankkontoen pengene kom inn på, og fra-kontoen er inntektskonto for utbytte. Konto 8071 brukes for utbytte fra norske selskap hvor du har under 20 % eierandel, og for andre tilfeller enn det kan du finne riktig 80xx-konto her.