For å føre gebyr i Fiken må du først opprette relevante bankontoer. I tillegg til vanlige norske bankkontoer kan dette også være utenlandske bankkontoer som for eksempel Paypal eller Klarna. Opprett slike bankkontoer under Foretak -> Bankkontoer:

Deretter er det litt forskjellige måter å registrere gebyret på avhengig av hva slags gebyr det er:

Gebyr ved salg (f.eks Paypal og VippsBedrift)

 • Du selger for f.eks 1.000 kr i dag.
 • Noen tar et gebyr på 50 kr slik at du får utbetalt 950 kr i dag/i morgen.
 • Lag da et salg (Salg -> Registrer annet salg) på 1.000 kr. På betalingen registrerer du 1.000 kr betalt av kunde, men kun 950 kr inn på bankkontoen din.
 • Husk at du da kan sette dato for betalingen på en senere dag en dato for salget.

Når du senere overfører penger fra Paypal til driftskontoen din så fører du det under Annet->Kontooverføring.

Gebyr ved bankoverføring (f.eks Klarna)

Registrer salg og betaling

 • Du selger for eksempel mange forskjellige beløp på forskjellige dager i løpet av en måned. 
 • Registrer da salgene enkeltvis eller som kasseoppgjør per dag. 
 • Det trekkes da ikke noe gebyr umiddelbart.
 • Inntektene fra disse salgene havner inn på din konto på en utenlandsk bankkonto, men ikke direkte på en norsk bankkonto. Marker derfor betalingen mot den utenlandske bankkontoen.

Overfør fra utenlandsk til norsk bankkonto

 • Til sammen blir dette f.eks. 5.000 kr i løpet av en måned.
 • Disse 5.000 kr settes så samlet over fra den utenlandske bankkontoen til en norsk bankkonto f.eks. en gang i måneden 
 • Det tas et gebyr på 400 kr. Dermed blir det slik at selv om det går ut 5.000 kr fra den utenlandske bankkontoen så kommer det kun inn 4.600 kr på den norske bankkontoen din.
 • Før da dette under Annet->Fri postering som vist under:

Bankgebyr på kontoutskriften

Vanlige bankgebyr kan du føre på to måter:

 • Kjøp -> Nytt kjøp som et kontantkjøp mot konto 7770 Bankgebyr.
 • Annet- > Bankavstemning. Hvis du gjør en bankavstemming vil du få valget om å legge til gebyr nederst i skjermbildet:

Gebyr ved salg fra nettbutikk

Hvis du har koblet Fiken automatisk opp mot nettbutikken kan du føre gebyrene på to forskjellige måter avhengig av hvordan gebyrene dine blir trukket.

 1. Dersom de blir trukket automatisk ved hver enkelt betaling så fører du som vist under Gebyr ved salg (Feks Paypal). I innstillingen i koblingen mot nettbutikken må du da sette det som "Åpent salg". Du må da registrere hver innbetaling manuelt i Fiken.
 2. Dersom gebyret først blir trukket senere, feks en gang samlet for hele måneden så fører du som vist under Gebyr ved bankoverføring. (Feks Klarna). I innstillingen i koblingen mot nettbutikken må du da sette det som betalt mot den aktuelle bankkontoen. Det er da kun den senere månedlige kontooverføringen du må føre manuelt.

Gebyr via iZettle

Fiken fører slike gebyr automatisk for deg via koblingen til iZettle under Salg->iZettle.

Mer informasjon