Hvis du har en Paypal-konto må du legge inn denne kontoen i Fiken og registrere salg via den. Hvis du tar ut penger fra Paypal-kontoen må du også legge inn denne overføringen i Fiken.

Konto

Ved salg via Paypal må du først registrere Paypal-kontoen gjennom valget Foretak -> Bankkonto som en ny bankkonto. Bankkontonummer kan være e-posten du er registrert hos Paypal med.

Salg

Salg via Paypal registrerer du gjennom menyvalget Salg -> Registrer annet salg til paypal-kontoen. Her kan du også spesifisere gebyr. Husk å laste opp gyldig dokumentasjon på inntekten, i form av et salgsdokument (feks. en faktura eller kvittering)

Overføring fra Paypal til driftskonto

Uttak fra kontoen gjør du gjennom menyvalget Annet -> Kontooverføring:

Mer informasjon
  • Nettbutikker: Her har vi beskrevet litt om integrasjonene vi har til forskjellige nettbutikker.
  • Gebyr: Forklaring på de forskjellige typene gebyr og hvordan du registrerer dette i Fiken.
  • Bankkonto: Hvordan du oppretter en bankkonto i Fiken.