Fiken har laget en integrasjon med Zettle slik at du kan få regnskapsført alle salg, betalinger og gebyr automatisk. 

Oppsett av modulen

Du finner dette under Salg -> Zettle:

Når du klikker på "Jeg har Zettle" må du først registrere innstillingene:

InnstillingBeskrivelse
Start import fraDu skal her velge første dato du ønsker at Fiken skal hente salg fra. Hvis du tidligere har ført inntekter fra Zettle manuelt er det viktig å velge påfølgende dato etter siste registrerte inntekt. Hvis det er første gang du skal hente salg, må du passe på at du velger samme måned du har hadde første salget i Zettle. 
BankkontoHvilken bankkonto utbetalinger fra Zettle skal registreres på.
Standard inntektskonto ved salgFor hver mva-sats må du sette hvilken konto inntektene skal registreres på i Fiken. Hvis du selger ulike type varer velger du den vanligste - du kan overstyre på hvert enkelt salg senere. Du må velge en sats i alle kategoriene selv om din virksomhet kanskje bare selger med f.eks "ingen mva". Grunnen til dette er at Fiken må vite hvor salgsinntekter skal plasseres hvis du senere selger med andre mva-satser. Hvis du for eksempel kun selger helsetjenester som er utenfor mva blir det kun den nederste linjen (ingen mva) som blir relevant for deg nå, men Fiken ønsker likevel at du velger inntektskontoer for de andre kategoriene i tilfellet det skulle bli aktuelt senere
PayPal / Vipps Hvis du bruker PayPal eller Vipps med Zettle må det opprettes en fiktiv bankkonto i Fiken under Foretak -> Bankkonto som innbetaling fra disse blir registrert inn på. Se hvordan du oppretter en Vipps-konto eller Paypal-konto i punktene nedenfor. 

Importere salg

Salg importeres til Fiken under Salg -> Zettle gjennom knappen "Hent dagsoppgjør": 

Du må logge inn i Zettle med brukernavn og passord du vanligvis logger på Zettle med, trykk så på "Approve" for å gi Fiken tilgang til å hente data.

Fiken vil deretter vise en liste over salg som skal overføres, her kan du overstyre inntektskonto for hvert enkelt salg ved behov eller se flere detaljer rundt salget.

Endres inntektskontoen på en vare en gang, vil Fiken huske dette til neste gang samme vare blir importert. 

Du trykker på "Registrer dagsoppgjør" for å overføre og regnskapsføre salgene dine i Fiken. 

Oversikt over salg

På siden Salg -> Zettle finnes en oversikt med nøkkeltall og liste over de salgene og overføringene som er hentet fra Zettle. Du kan klikke på hver linje for å se mer informasjon om salgene. 

Vipps-betalinger

Vipps-betalinger

Bruker du Vipps gjennom Zettle må du legge inn en fiktiv bankkonto som disse innbetalingene vil bli registrert inn på. Den oppretter du under under Foretak -> Bankkontoer. Kontonummeret kan være telefonnummer eller Vipps-nummeret. 

Grunnen til dette er fordi Fiken/Zettle-tilkoblingen kun får registrert salget og ikke selve utbetalingen fra Vipps til din bedriftskonto. Du må derfor føre denne manuelt. 

Alle overføringer fra Zettle går først til denne kontoen for så å bli manuelt overført til din bedriftskonto (fratrukket gebyr).

Oppgjørsfilen fra Vipps inneholder all informasjon du trenger. Bruk csv-filen du mottar fra Vipps eller hentet fra Vipps innloggede sider.

Last den opp i Annet -> Import fra nettbank i Fiken. Her vil du få forslag til overføring til rett konto og føring av gebyr.

Vipps-betalinger som ble registrert før 20.06.19

Før 20.06.19 ble Vipps-betalinger ført mot konto 1579:10002. Hvis den automatiske overføringen har ført noe mot denne kontoen i ditt regnskap, må du følge en av de to metodene under for å overføre pengene til riktig konto. Send eventuelt en epost til kontakt@fiken.no hvis du trenger hjelp med dette.

Vipps bedrift: 

Vipps privat 

Paypal-betalinger

Hvis du tar betalt via Paypal må du først opprette en egen bankkonto i Fiken som du kaller "Paypal", og deretter periodevis gjøre en overføring fra Paypal til driftskontoen din. Les mer om dette her: Paypal.

Vanlige spørsmål

Er det mulig å laste inn salgene på nytt? 

For at salgene dine ikke skal føres dobbelt ligger det inne en sperre i Fiken, så du får kun hentet inn salgene dine en gang. Har du annullert salgene dine må du legge de inn manuelt. 


Jeg mangler salg/inntekt/utbetalinger fra Zettle? 

Pass på at du har hentet dagsoppgjør for gjeldene periode. Hent gjerne dagsoppgjøret uten å sette en "Begrens til dato". Har du hentet for perioden kan du gjøre en ny import. Sett en ny dato under innstilinger, viktig at du endrer før du klikker "Lagre".

Klikk på "Hent dagsooppgjør" uten at en "Begrens til dato" er lagt inn, det er viktig. Salg som allerede er ført vil ikke bli ført dobbelt. Kun evt salg, gebyr og betalinger som ikke er blitt ført vil bli ført. 

Jeg får feilmelding om at jeg har salg med mva

Hvis du får feilmelding om at du har salg med mva så har du solgt varer gjennom Zettle som har spesifisert mva på salget. Husk at det er to mva-innstillinger i Zettle. En under generelle innstillinger og en på selve produktene. Hvis ikke du er mva-registrert kan du følge denne hjelpeartikkel, punkt 4 for å få lastet inn salgene dine.

Legge til salg fra Zettle til et prosjekt

1. Gå til siden som viser bokføringen av salget. Det kan du finne ved å til til Oversikt -> Transaksjoner, eller via Salg -> Zettle. 

2. Trykk på knappen "endre merkelapper". 

3. Velg prosjekt for alle dersom alle linjer skal legges på samme prosjektet. Du kan eventuelt legge til flere ulike prosjekt for hver linje, eller kun velge en linje som skal legges til et prosjekt 

OBS! Inntekten eller kostnaden vil ikke vises i oversikten over Kjøp og Salg i Prosjektet, men vil legge seg som en del av totale inntekter/kostnader i resultatregnskapet for prosjektet. 

Jeg vil opprette integrasjon med en ny Zettle-konto 

For å opprette integrasjon med en ny Zettle-konto, må du ta kontakt med support, slik at vi kan logge deg ut av Zettle-kontoen du allerede har integrasjon med. Når det er gjort, kan du opprette integrasjon med den nye Zettle-kontoen. 

Må salg fra Zettle legges inn på en annen måte i tillegg? 

Nei, alle salg kommer inn i regnskapet via integrasjonen med Zettle. Det eneste du må gjøre er å hente dagsoppgjørene. 

 

Mer informasjon