Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering. Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller privatpersoner som ikke er knyttet til selskapet.

Låneopptak

Dersom foretaket gir ut et lån kan dette legges inn under Annet->Fri postering. Vi viser her et eksempel med lån gitt til et annet selskap og betalt inn på driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er til eiere eller ansatte må annen konto brukes.

Nedbetaling

Innbetaling av lån kan registreres som Annet -> fri postering. Det er viktig å skille mellom avdrag og renter. Vi viser her et eksempel på innbetaling av et lån til driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er til eiere eller ansatte må annen konto brukes.

Mer informasjon

Se her for hvordan du kan legge inn andre typer gjeld og fordringer selskapet kan ha: