Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering. Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller privatpersoner som ikke er knyttet til selskapet.


Låneopptak

Slik legger du inn lån gitt til et annet selskap og betalt fra driftskontoen:

Nedbetaling

Når du skal registrere nedbetaling av lån gitt til et annet selskap er det viktig å skille mellom avdrag og renter. Her er et eksempel der pengene blir innbetalt til driftskontoen:

Mer informasjon

Se her for hvordan du kan legge inn andre typer gjeld og fordringer selskapet kan ha: