Når du er ferdig med regnskapsføringen for et år så skal dette året lukkes under Annet -> Årsavslutning. Det vil si at du stenger året for regnskapsføring slik at du så kan levere levere Næringsoppgaven og Selvangivelsen. 

I forbindelse med lukkingen av et år går Fiken gjennom forskjellige punkter for å gjøre logiske kontroller av regnskapet. Når alle disse kontrollpunktene er huket av, sitter du igjen med et siste punkt om sluttposteringer.

For aksjeselskap, NUF og enkeltpersonforetak vil Fiken komme med automatiske forslag til sluttposteringer. Men det er dessverre ikke mulig for de andre selskapsformene som f.eks DA, ANS, ASA, SA, FLI osv. Du må derfor gjøre dette manuelt ved å klikke her:

En sluttpostering innebærer å disponere årets resultat slik at summen på resultat- og balansekontoer blir null. Litt forenklet sagt vil det si at du forklarer til Fiken hva du vil gjøre med overskuddet eller underskuddet ditt. Som oftest vil du kun overføre det til egenkapital eller udekket tap og kanskje sette av litt til skyldig skatt.

Hvilken postering som blir riktig for deg avhenger av din konkrete situasjon og er vanskelig å svare eksakt på, sjekk gjerne med Skatteetaten på 800 80 000 om du er usikker. Men under følger noen vanlige eksempler (klikk på overskriftene for å lese mer):

1. Foretaket gikk 200.000 kr i overskudd men du skal ikke sette av noe til skatt.

Sjekk gjerne på Oversikt -> Saldobalanse. Dersom det der finnes en positiv sum på konto 2080, så bruker du 2080 i stedet for 2050.

2. Foretaket gikk 200.000 kr i overskudd og du vil sette at 22% til skatt.

Sjekk gjerne på Oversikt -> Saldobalanse. Dersom det der finnes en positiv sum på konto 2080, så bruker du 2080 i stedet for 2050.

3. Foretaket gikk 200.000 kr i overskudd og du vil sette at 22% til skatt og ta ut 50.000 kr i utbytte.

Sjekk gjerne på Oversikt -> Saldobalanse. Dersom det der finnes en positiv sum på konto 2080, så bruker du 2080 i stedet for 2050.

4. Foretaket gikk 200.000 kr i underskudd

Sjekk gjerne på Oversikt -> Saldobalanse. Dersom det der finnes en positiv sum på konto 2080, så bruker du 2080 i stedet for 2050.

Etter at du har opprettet en av disse posteringene kan du avslutte regnskapsåret.

4.